Øvre grense for suksesshonorar

Vi har gjort en liten, men viktig endring på nettsiden og i betingelsene våre: Vi har satt et tak for hvor høyt suksesshonoraret vårt kan bli. Dette taket har vi satt til NOK 15.000 per bil.

Det vil i praksis si at dersom du skulle få en erstatning på NOK 100.000 ved å benytte deg av vår tjeneste, ville våre 30% i suksesshonorar i utgangspunktet beløpe seg til NOK 30.000. I og med at vi nå har innført en øvre grense for hvor stort suksesshonoraret kan bli, vil vi i stedet få NOK 15.000. Dermed mottar du ikke 70% av suksesshonoraret i dette tilfellet, men hele 85%.

Denne endringen gjelder samtlige deltakere, uavhengig av om de meldte seg på før eller etter at denne justeringen ble gjort.

Avslutningsvis, dersom du kjenner noen som opplever problemer med Teslaen sin, be dem gjerne ta turen innom Teslaklager.no og se om gruppeklagen vår kan være noe for dem å bli med på.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: