Ingen forskuddsbetaling for de første 100 påmeldte!

Vi har gjort en viktig justering i betingelsene våre, der vi har tatt bort forskuddsbetalingen for de første 100 påmeldte. Dette for at ingen skal frykte at de betaler inn til en sak som ikke blir noe av. Følgende tekst er lagt til:

NB! Vi tar ikke forskuddsbetalt før vi har 100 påmeldinger. Dette betyr at de første 100 deltakerne ikke betaler noe idet de melder seg inn i gruppen, men vil bli bedt om å betale når vi har nådd 100 påmeldte. På denne måten kan en trygt være blant de første påmeldte, uten å løpe noen økonomisk risiko.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: