Tesla anker dommen

I forrige uke var vi de første til å publisere at Tesla var dømt til å betale 31 norske Tesla eiere 136.000 kroner hver, på grunn av at de hadde gjort bilene dårligere gjennom en softwareoppdatering. Saken er siden den gang blitt kommentert i aviser verden over.

Dommen kom som en fraværsdom i forliksrådet i Oslo; Tesla hadde ikke besvart saksøkernes henvendelser og brydde seg ikke engang med å møte i retten. Tek.no har omsider fått Teslas kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland i tale:

Det som har skjedd, er at vi ikke har vært kjent med forliksklagen eller tilsvarsfristen, og forliksrådet avgjorde derfor dessverre saken i en fraværsdom. Vi er ikke enige i konklusjonen, og har begjært saken oppfrisket for å få den behandlet på en ordentlig måte.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, til avisen Tek.no

Det er verd å nevne at de 31 saksøkerne har vært representert av advokat, som har henvendt seg til Tesla gjennom klageprosessen. Forliksrådet har også henvendt seg til Tesla og en innkalling til retten er vanligvis ikke noe man lar være å ta alvorlig. Det er derfor temmelig ubegripelig at et børsnotert selskap ikke fanger opp at de er saksøkt og innkalt til retten.

Tesla er ikke noe hvilket som helst selskap – markedsverdien er 596 milliarder dollar. At de har et så slapt forhold til rettsapparatet er derfor temmelig oppsiktsvekkende.

Det er enda ikke kjent om forliksrådet godtar Teslas krav om oppfriskning. I så fall kan selskapet anke avgjørelsen til tingretten – dette må i så fall gjøres innen 19. juni.

Som vi tidligere har kommentert, er Tesla ikke alene om å gjøre produktene sine dårligere etter at de er solgt. Apple sendte i 2016 ut en oppdatering som gjorde eldre iPhones tregere og gjorde batteriet ustabilt. Saken ble kjent som Batterygate og Apple ble dømt til å betale flere milliarder kroner i erstatning.

Tek.no har også fått kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF i tale. Han var kjent med, men hadde ikke lest fraværsdommen, da han på generelt grunnlag uttalte følgende til Tek.no:

Generelt kan man si at utgangspunktet for enhver kjøpsrettslig vurdering er den avtalen du har inngått ved kjøpet. Forbrukerkjøpsloven legger til grunn at gjenstand som er kjøpt skal være i tråd med den inngåtte avtalen med tanke på kvalitet, holdbarhet og andre egenskaper. Dersom det viser seg at gjenstanden ikke er i tråd med avtalen, vil det kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. I en slik situasjon blir det en vurdering om hvor stor og inngripende mangelen er, om den lar seg utbedre og så videre.

På moderne biler er det aktuelt med oppdateringer av forskjellige typer software. Oppdateringene vil kunne innvirke på forskjellige ytelser og egenskaper i bilen. Som oftest er endringene positive. Dersom slike oppdateringer gjør at bilens egenskaper endres til det negative, vil dette kunne utgjøre kjøpsrettslige mangler. Her kan det i den konkrete vurderingen av en sak være naturlig å se på hvor stor endringen er, hvilken betydning den har, hvorfor dette skjer og om dette er noe som er varslet eller tatt forbehold om på forhånd.

Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til Tek.no

Vi i Bilklager er ikke overrasket over at Tesla tar til motmæle i saken. Vi hadde selvsagt forventet at de kommuniserte med saksøkernes advokat og møtte i forliksrådet, men om en ser bort fra disse forholdene, var det å forvente at selskapet nå ber om ny behandling. Saken vil derfor dra ut og siste kapittel er ikke skrevet i denne saken.

Som kjent er det solgt ca 10.000 Tesla Model S i Norge i perioden 2013-2015. Dette utgjorde hele 10% av salget på verdensbasis! Vi oppfordrer samtlige av disse om å melde seg på i gruppeklagen mot Tesla, for at også de kan kreve erstatning for å være berørt på samme vis som de første 31 saksøkerne.

I Danmark er det 75 påmeldte i et søksmål som går på akkurat det samme forholdet, noe danske Politiken skrev om senest 21. mai.

Om du har en Tesla Model S produsert i perioden 2013-2015, ta turen innom Teslaklager og meld deg på, du også.

Leave a Reply

%d bloggers like this: