Eksempel på klagebrev

Følgende informasjon er å finne på nettsiden vår, helt nederst til venstre. I og med flere Tesla-eiere har kjøpt bilen brukt, har vi justert eksemplet på klagebrevet, slik at det kan brukes både av dem som har kjøpt bilen ny og dem som har kjøpt den brukt. Det følgende er viktig å merke seg:

I tillegg til å melde seg på gjennom Bilklager.no, er det viktig at man sender en direkte klage til Tesla og hvis man har kjøpt bilen av noen andre, kan klagen gjerne sendes til selgeren også. Du bør klage så raskt som mulig. Det må klages innen rimelig tid etter at man oppdager eller burde oppdaget problemet. Klagen er med på å legge et press mot Tesla, samt at det er viktig med tanke på klagefrister.

Dersom du ikke allerede har sendt en direkte klage, bruk gjerne vårt eksempel på klagebrev:

Til Tesla Norway AS (og eventuelt til selger)

MANGEL VED REG NR ………………………
Jeg viser til kjøpekontrakt av ………………………….. Jeg beklager å måtte melde fra om at jeg har oppdaget …………………………………….. Dette er en mangel ved bilen som jeg krever at dekkes. Det bes om at det tas stilling til om det aksepteres ansvar i saken.

Hvis jeg ikke hører noe annet innen 14 dager, går jeg ut fra at ansvar avvises. Det varsles om at det da kan bli aktuelt å gå videre med saken og det vil bli vurdert å få feilen reparert et annet sted, for så å kreve kostnaden dekket.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: