NAF rydder opp – eller?

Enkelte vil hevde at nordmenn er en ganske konform gruppe mennesker, at vi bor ganske så isolert oppe i nord og at vi forholder oss stort sett til oss selv og våre egne gjøremål. Alle penses gjennom den samme opplæringen, vi leser og hører de samme tingene, vi mener stort sett det samme og vi oppfører oss stort sett likt. I alle fall om en ser det utenfra. Latterlige påstander, selvsagt.

Temmelig mange norske bileiere er NAF-medlemmer, faktisk 482.376 stykker i 2019. Om du skulle tenke tilbake på hvorfor du meldte deg inn, er gjerne svaret at far var medlem og hjalp deg inn. Et ubevisst valg, nærmest som dåpen en gang i tiden.

Siste årsberetning fra NAF er fra 2019, og der kan en på side 4 lese at NAF hadde 895,6 millioner kroner i inntekter i 2019. Det står videre at medlemskontingenten utgjorde 22,7% av de samlede inntektene. På samme side kommer det frem at NAF siden 2014 har mottatt offentlige midler også gjennom SkatteFUNN-ordningen, men at disse nå må tilbakebetales; i og med at NAF som organisasjon ikke er skattepliktig. Underlig at en organisasjon som NAF ikke visste dette.

Inntektene var fordelt som følger: Kontingenter (203,6 mill), Veitjenesten (232,5 mill), Teste- og kontrollinntekter (183,2 mill) og Andre driftsinntekter (276,4 mill) – totalt 895,6 millioner kroner.

De har tre ulike medlemskap å velge mellom:

Det kanskje mest interessante tallet, er likevel NAFs eiendeler. Ved utgangen av 2019, hadde NAF verdier for 743 millioner kroner!

Om en så tenker på hvordan NAF aktivt engasjerer seg i saker og ting, kan en gjerne begynne å stusse litt. Joda, de er ute med tester av det ene og det andre, de sender ut det reklamefinansierte bladet Motor fire ganger i året, men … hva gjør de egentlig aktivt for medlemmene sine?

Og, hvorfor skal en medlemsorganisasjon som NAF sitte på verdier for 743 millioner kroner? Det er under en uke siden det ble gjort store oppslag om at Norges Blindeforbund sitter på verdier for 326 millioner kroner. Vi i Bilklager er selvsagt helt enige i at det ikke er noen grunn for at medlemsorganisasjoner skal samle opp denne mengden verdier.

Er Blindeforbundet og NAF blitt organisasjoner som bruker medlemmene til å finansiere sin egen tilværelse? Hensikten var jo at medlemmene ved å finne sammen, skulle kunne ha et talerør, en gjennomslagskraft … at organisasjonen skulle tjene medlemmene og hjelpe dem til å oppnå fordeler, få handlings- og gjennomslagskraft … men så, over tid, endrer det seg til at organisasjonen i seg selv blir det viktigste. Det var jo ikke dette som var hensikten..

Da Bilklager satte opp tjenesten Teslaklager, fikk vi raskt passet påskrevet fra en del Tesla-eiere. Hvorfor delta i en gruppeklage mot Tesla? En har jo NAF, som tilbyr gratis bistand med både det ene og det andre. Joda, en har også Forbrukerrådet, som nå heter Forbrukertilsynet. Også de yter gratis bistand for norske forbrukere. Men, hvor proaktive er egentlig disse organisasjonene og tilsynene? I hvilken grad har de valgt å engasjere seg?

Vårt initiativ er et proaktivt initiativ, for å ta tak i og få ryddet opp i reelle problemer tusenvis av Teslaeiere erfarer. Det er ikke slik at NAF og Forbrukertilsynet ikke er kjent med problemene. Langt der i fra, Tesla er faktisk det bilmerket det klages mest på! Likevel gjør disse organisasjonene lite og ingen ting for å hjelpe medlemmene sine.

Det å være proaktiv i et land hvor folk flest sitter stille og venter på at medlemsorganisasjoner eller myndigheter skal rydde opp i hva det nå skal være, det er ikke bare positivt. En møter en rekke motbør, men vi mener initiativet er viktig. Vi mener det er riktig å sette opp en tjeneste der berørte bileiere kan finne sammen og få ryddet opp i feil og mangler i fellesskap. Vi er ikke en organisasjon som i løpet av årtier skal vokse til å bli en kostnad som en stor del av befolkningen har et ubevisst forhold til – et sted de ble meldt inn da de fylte 18 år. Nei, vi er her akkurat nå, for å få ryddet opp i et bestemt knippe problemer. Så lenge vi ser at det er områder hvor vi naturlig kan bistå, da vil vi forsøke å gjøre nettopp det. Når den tiden er over, da finner vi annet å sysle med.

Ta gjerne turen innom bloggen vår. Der poster vi nyheter om arbeidet, eller stoff relatert til sakene vi engasjerer oss i. Om du allerede er kjent med initiativet vårt og kunne tenke deg å delta i gruppeklagen vår, kan du melde deg på gjennom Tesla-siden vår.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: