Når vi vinner frem, må jeg da skatte av erstatningen?

Det helt korte svaret er: “Nei”

Vi går som kjent til sak mot Tesla, fordi de nedgraderte Tesla Model S produsert 2013-2016 i ettertid, gjennom en software-oppdatering i 2019. De reduserte kapasiteten på batteriet. I tillegg førte oppdateringen til at lading ved superladere tok mye lengre tid enn før.

Kravet er ca 135.000 norske kroner per bil. Mange lurer på om en må betale skatt av dette beløpet, om og når vi vinner frem. Svaret er nei. Grunnen er at dette er penger du får tilbake fra Tesla – det er et prisavslag. Da du kjøpte bilen, betalte du den med ferdig skattede penger. Det er deler av disse pengene du nå krever tilbake – altså penger du allerede har betalt skatt av.

Du har allerede skattet for de pengene du får i erstatning, derfor skal du ikke betale skatt enda en gang. Men, du kan faktisk kreve skattefradrag for de pengene du betaler til Bilklager AS. Vi tar oss jo betalt for å bistå deg og alle de andre. Prisen er 3.490 kroner. Dette er penger du kan kreve skattefradrag for, neste gang du leverer inn selvangivelsen.

Vi har også et suksesshonorar på maksimalt 15.000 kroner. Dette slår inn når du har vunnet frem og erstatningen kommer din vei. Suksesshonoraret er egentlig på 30% av erstatningen, men maksimalt 15.000 kroner.

En ting som er veldig viktig å være klar over, er at det kun er de som klager som får erstatning. Det er ikke slik at de som ikke klager også får erstatning. Dette vet vi fra de tidligere sakene som har vært mot Tesla i Norge. De som ikke klager, de får heller ingen ting – selv om de har like mye krav på erstatningen som de som klager.

Den som ikke ber, den får heller ikke … men den som ber, den skal få. Vi kan ikke garantere at vi vinner frem, men vi har absolutt troen på det. Selv om vi vinner frem – noe vi tror vi gjør – er det altså kun de som er med på klagen som kommer til å få erstatning. Dette er viktig å være klar over. Påmelding gjøres her: Teslaklager

Leave a Reply

%d bloggers like this: