Får du ikke nyhetsbrevene våre, eller får du ikke svar når du skriver til oss?

Vi har nettopp sendt ut et nyhetsbrev til samtlige påmeldte i gruppeklagen mot Tesla.
Dersom du ikke har mottatt dette, kan dette skyldes innstillingene i mailprogrammet ditt. Det samme gjelder om du ikke får svar når du skriver til oss.


Det er nok en del som kan finne nyhetsbrevene og svarmailene våre blant søppelposten. Hver enkelt av oss gjør noen innstillinger når vi setter opp en ny PC eller et nytt mailprogram – for eksempel når vi installerer Outlook. Dersom vi er litt i strengeste laget når vi installerer et program, vil dette virke inn på alt som skjer i programmet i ettertid.


Dersom du plages av at mye havner i søppelposten, kan det altså ha noe for seg å se over sikkerhetsinnstillingene – kanskje er de i overkant konservative. Det får bli en vurdering den enkelte gjør, men om du savner svar fra oss, se i alle fall gjennom søppelposten. Det kan godt hende du finner mailer både fra oss og andre der.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: