LADETID – Tesla tapte igjen

17. mai 2021 ble Tesla dømt til å betale 136.000 kroner til bileiere som hadde klaget på treg lading. Tesla sendte nemlig ut en oppdatering i 2019, som gjorde at Teslaer produsert i perioden 2013-2016 fikk lavere rekkevidde, samt at lading ved Teslas hurtigladere ble veldig mye tregere enn før. Tesla hadde nedgradert bilene og ble dømt til å betale.

Dommen kom i form av en såkalt fraværsdom, da Tesla lot være å møte i forliksrådet. Den gang ble saken anket. 1. desember 2021 kunne Dagens Næringsliv melde at saken nå på nytt er blitt behandlet i forliksrådet. Denne gangen var Tesla til stede, uten at det hjalp nevneverdig. De gikk på et sviende tap og ble dømt til å betale hver av de 31 saksøkerne 130.000 kroner!

Nok en gang melder Tesla at de vil anke og man kan lure på hvorfor de velger denne strategien. Svaret kan kanskje virke overraskende enkelt, men det har selvsagt med penger å gjøre. Om Tesla skulle finne på å godta dommen, ville dette kunne påvirke aksjekursen temmelig negativt. Verdien av Tesla er i dag rundt 10,5 billioner kroner, altså 10.500 milliarder kroner. En dom for å ha forringet alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016, ville kunne påvirket kursen temmelig negativt og selv én prosent nedgang i kursen, ville bety et verditap på 105 milliarder kroner.

Ved å anke, blir den nåværende dommen ikke stående – den gjelder ikke. Det betyr ikke at Tesla ikke vil tape i neste runde, men trolig kommer det ikke noen neste runde. I stedet vil Tesla forsøke å få kundene til å miste motet og gi opp, men dette vil de trolig ikke lykkes i. Historien forteller nemlig at det er noe helt spesielt som skjer i tiden frem mot at saken skal opp i tingretten: Tesla kommer til å inngå forlik og betale kundene for å holde tett om saken. Dermed unngår de en dom og et følgende verditap på aksjene.

Dette er egentlig en helt genial fremgangsmåte av Tesla, og de ville vært temmelig skrudd om de skulle velge en annen strategi. På nettsiden vår, viser vi til hvordan alle kjente tidligere saker mot Tesla i Norge er avgjort på akkurat denne måten. Gjennom arbeidet med saken, er vi blitt gjort kjent med at det eksisterer også flere saker mot Tesla i Norge – mindre enn de vi har omtalt på nettsiden vår. Også disse er avgjort ved forlik og effekten blir at sakene går over i historien uten at noen får kjennskap til at sakene i det hele tatt fantes. Genialt fra selskapets side. Tesla bryr seg nok om både kundene sine og kvaliteten på bilene, men aksjekursen trumfer det aller meste for et av verdens mest verdifulle selskap – selvsagt.

Hva har så denne nye dommen å si for vår sak? Den betyr ikke at også vi har vunnet og at en nå må rydde plass til nye 130.000 kroner på kontoen. Nei, men dommen er likevel svært viktig og den er veldig godt nytt. Den styrker oss i troen på at vi kommer til å vinne frem til en god erstatning for samtlige klagere (påmelding skjer her). Som hver gang før, regner vi med at også denne saken vinner frem gjennom et forlik. Det betyr at Tesla gjør opp for seg, men slipper å tape ansikt (slipper at aksjene faller i verdi). En rimelig happy ending for alle involverte.

Det negative er selvsagt at Tesla ikke kommer til å gjøre opp for seg overfor alle som har et krav. Som hver gang før, er det kun de som klager som vil få erstatning. Dette er på mange måter urettferdig, men det er slik systemet virker. Man må rette et krav for å ha noe håp om erstatning. Videre må man gjennomføre prosessen, selv om motparten bruker en rekke triks for å få en til å miste motet. Tesla har selvsagt råd til flere flylass med advokater, men historien vil nok gjenta seg og de vil gjøre opp for seg i stillhet. Heller betale de få som engasjerer seg og klager, enn å risikere å måtte betale samtlige med et gyldig krav. Bare i Norge er det over 10.000 Teslaer som er berørt av denne saken, men … trolig vil det ende opp med at bare et fåtall krever erstatning … og etter alle soletegn vil de også få nettopp det … erstatning. Om du triller rundt i en Tesla produsert mellom 2013 og 2016, vær for all del en av dem som krever din rettmessige erstatning. Ikke glem at forbrukervernet er temmelig sterkt i Norge. Pengene ligger og venter på deg, men du må kreve dem – bli med i den største norske gruppen som krever disse pengene for deg ved å trykke her.

3 thoughts on “LADETID – Tesla tapte igjen

Leave a Reply

%d bloggers like this: