Newsletter sent / Nyhetsbrev sendt

A newletter has just been sent to all participants of the Teslaklager claim. If you don’t find it, check you spam folder. In it, there is a few important pieces of information.

For you who would like to join the claim, but still haven’t done so, “it’s still time to change the road you’re on”: https://bilklager.no/teslaclaims/


Et nyhetsbrev er nettopp sendt til samtlige deltakere i klagesaken Teslaklager. Om du ikke finner det, sjekk søppelposten. I nyhetsbrevet vil du finne en del viktig informasjon.

For deg som ønsker å delta i klagesaken, men fremdeles ikke har meldt deg på, så er det fremdeles mulig å bli med: https://bilklager.no/tesla/

Leave a Reply

%d bloggers like this: