Updated website / Oppdatert nettside

From handling all claims in one process, the claims are now divided into two different claims. The first claim concerns the 2019 software update, while the second claim relates to other errors and defiencies.

As we gather participants for the second claim, we will focus on speeding up the claim concerning the 2019 software update, in order to achieve a positive outcome for all those involved.

The change means you can now participate in two different Tesla claims.


Fra å håndtere alle krav i en prosess, er klagene nå delt inn i to forskjellige klagesaker. Den første klagen gjelder software-oppdateringen i 2019, mens den andre saken gjelder andre feil og mangler.

Mens vi samler deltakere til den andre saken, vil vi fokusere på fortgang i saken som omhandler software-oppdateringen i 2019, for å nå frem til et positivt resultat for alle involverte.

Endringen innebærer at du nå kan delta i to ulike Tesla-klager.

Leave a Reply

%d bloggers like this: