Number of participants / Antall deltakere

As we are getting near the deadline for registration for the 2019 Software Update claim, there are a lot inquiries about how many participants we are. As mentioned in the previous post, Registration deadline / Påmeldingsfrist, I won the biggest claim that has been filed against Tesla in Norway. This was back in 2018. You can read more about other claims I’ve won here.

Only a few days ago, on April 5th, I received this marvellous email from a previous client:

Hello!

In January 2015, I engaged the company Klagehjelp AS to help recover some of the investments I had made in DNB NOR Eiendomsinvest. The shares fell and there were heavy losses for a regular wage earner.

With the help of Klagehjelp, we got, by a settlement, the bank to raise the price, when we sold back the shares. We are very grateful for the help we received from Klagehjelp in 2015.

Sincerely
P** E**** Haugen

Imagine that Mr. Haugen took the effort to send me these wonderful words a whole seven years after he received the help. I am of course very grateful for such customers, and such words inspire me to continue working with claims management.

On Amazon, you can read sevaral books about our work. There is even an entire book, full of testimonies, like the one above. It’s in Norwegian and it’s called Kundene forteller (which translates to something like Stories from our customers). You’ll find the books here.

As for the number of participants, at the time of writing this post, the 2019 Software Update group counts just about 115 participants.

It’s not like we want to hurt Tesla or anything. We expect that Tesla want to pay their customers a fair compensation for the problems they caused, and through this group claim, we make that easier for all parties. The customers can hand over the workload to people who actually like this kind of work – and who has succeeded before. The lawyers, instead of handling one and one customer, can handle a whole group of customers, with the exact same problem, simultaneously, saving themselves a lot of time and the customers a lot of money. Tesla, can handle a whole group of customers in one dialogue, instead of handling each individually.

Actually, back in 2014-2016, when I won back hundreds of millions of NOK to my customers, each claim was handled individually, without us using lawyers. DNB on the other hand, was hiring every lawyer they could get their hands on in the Oslo area, to help them handle all the claims. Even a lawyer in my family was offered a job, well, they withdrew the offer when he told them that I was family. Back then, I had a whole team of claims managers and a total of 50 employees.

Back in 2018 I handled all the Tesla claimants as a group, and very successfully. This time, I do exactly the same thing, and I expect a smooth, efficient and fast process. If you want to join the group claim, please register before April 20th. You can read more and sign up here.

Nå som vi nærmer oss påmeldingsfristen for klagesaken Software-oppdateringen i 2019, er det mange som tar kontakt og lurer på hvor mange deltakere vi er. Som nevnt i forrige innlegg, Registration deadline / Påmeldingsfrist, vant jeg den største klagesaken som er kjørt mot Tesla i Norge. Dette var i 2018. Du kan lese mer om de andre sakene jeg har vunnet her.

Bare for noen dager siden, den 5. april, mottok jeg denne vidunderlige e-posten fra en tidligere kunde:

Hei!

I januar 2015 engasjerte jeg firmaet Klagehjelp AS til å hjelpe med å få igjen noe av investeringene jeg hadde gjort i DNB NOR Eiendomsinvest. Aksjene dalte og det ble store tap for en vanlig lønnsmottaker.

Med hjelp av Klagehjelp fikk vi, ved et forlik, banken til å heve kursen, da vi solgte tilbake aksjene. Vi er meget takknemlig for den hjelpen vi fikk fra Klagehjelp i 2015.

Vennlig hilsen
P** E*** Haugen

Tenk at Haugen tok seg bryet med å sende meg disse fantastiske ordene hele syv år etter at han fikk hjelp. Jeg er selvfølgelig veldig takknemlig for slike kunder, og slike ord inspirerer meg til å fortsette å jobbe med klagehjelp.

På Amazon kan du lese flere bøker om arbeidet vårt. Det er til og med en hel bok, full av vitnesbyrd, som det ovenfor. Boken heter Kunder forteller. Du finner bøkene her.

Når det gjelder antall deltakere, teller klagesaken Software-oppdateringen i 2019 i skrivende stund rundt 115 deltakere.

Vi er ikke ute etter å skade Tesla eller noe slikt. Vi forventer at Tesla ønsker å betale kundene sine en rettferdig kompensasjon for problemene de forårsaket, og gjennom dette gruppekravet gjør vi det enklere for alle parter. Kundene kan overlevere arbeidsmengden til folk som faktisk liker denne typen arbeid – og som har lyktes før. Advokatene kan, i stedet for å håndtere en og en kunde, håndtere en hel gruppe kunder med nøyaktig samme problem, samtidig som de sparer seg mye tid og kundene mye penger. Tesla kan håndtere en hel gruppe kunder i en dialog, i stedet for å håndtere kravene hver for seg.

Faktisk, tilbake i 2014-2016, da jeg vant tilbake hundrevis av millioner kroner til kundene mine, ble hvert krav håndtert individuelt, uten at vi brukte advokater. DNB ansatte derimot alle advokater de kunne få tak i i Oslo-området, for å hjelpe dem med å håndtere alle klagene. Til og med en advokat i familien min ble tilbudt en jobb, vel, de trakk tilbudet da han fortalte dem at jeg var familie. Den gangen hadde jeg et helt team av saksbehandlere og totalt 50 ansatte.

Tilbake i 2018 håndterte jeg alle Tesla-kundene som gruppe, noe som var veldig vellykket. Denne gangen gjør jeg akkurat det samme, og jeg forventer en fin, effektiv og rask prosess. Hvis du vil bli med i gruppekravet, må du registrere deg før 20. Du kan lese mer og registrere deg her.

Leave a Reply

%d bloggers like this: