Tesla Model S registered in 2017 / Tesla Model S registrert i 2017

A number of Tesla Model S owners have reached out, wondering if they can join the 2019 Software Update claim. The reason they are wondering, is that their cars were registered in 2017.

The thing is, that it takes a while from the car is produced until it’s on the road. Thus, plenty of cars produced in 2016 was registered in 2017. This explains why so many cars registered in 2017 experience the problems described in the 2019 Software Update claim.

If you have one of the affected cars, please join our group claim – read more here.

Flere Tesla Model S-eiere har tatt kontakt, for å høre om de kan bli med i klagesaken Software-oppdateringen i 2019. Grunnen til at de er usikre, er at bilene deres ble registrert i 2017.

Nå er det jo slik at det tar en stund fra bilen er produsert og frem til den er på veien. Dermed er det en rekke biler som er produsert i 2016, men som ikke fikk skilt før i 2017. Dette forklarer hvorfor så mange av bilene registrert i 2017 opplever problemene beskrevet i klagesaken Software-oppdateringen i 2019.

Om du har en av de berørte bilene, vennligst bli med i gruppeklagen – les mer her.

Leave a Reply

%d bloggers like this: