2019 Software Update still open for sign up / Software-oppdateringen i 2019 fortsatt åpen for påmelding

The deadline for signing up for the 2019 Software Update claim was yesterday, but you may still join in on the claim. The reasons are as follows:

  • There were a lot of sign ups near the deadline and it takes a while to register all the necessary data, before it can be sent over to the lawyer.
  • Numerous Tesla Model S owners have reached out, informing us that they didn’t know about the possibility to join in on the group claim – and we obviously would want our group to be as strong as possible.
  • People who purchased their car late in 2016, but didn’t have it delivered until 2017, have previously not been allowed to join in on the claim – but they obviously can, as long as their car was produced in 2016.
  • To top it all, the Dieselgate claim has a deadline for sign up on April 30th and the number of new participants have exploded. The same goes for people reaching out with various inquiries.

Thus, the work of finalizing the group has been delayed. On the positive side, this allows our 2019 Software Update group to grow even larger, and our claim to grow even stronger. The delay will not be for long and we hope to have the group finalized and sent before the end of the month.

Påmeldingsfristen for klagesaken Software-oppdateringen i 2019 utløp i går, men du kan fremdeles slutte deg til klagen. Grunnene er som følger:

  • Det var mange som meldte seg på nær fristen og det tar noe tid å få registrert alle nødvendige data, før saken kan oversendes advokaten.
  • Mange Tesla Model S-eiere har tatt kontakt og informert oss om at de ikke var klar over muligheten til å slutte seg til gruppeklagen – og vi ønsker selvsagt at gruppen blir så sterk som mulig.
  • Folk som kjøpte bilen mot slutten av 2016, men ikke fikk den levert før i 2017, har tidligere ikke vært tillatt å slutte seg til klagesaken – men det kan de selvsagt, så sant bilen ble produsert i 2016.
  • På toppen av det hele, har Dieselgate-klagen frist for påmelding den 30. april og antallet nye deltakere har eksplodert. Det samme gjelder antallet personer som tar kontakt for å få svar på ulike spørsmål.

Dermed er altså arbeidet med å få ferdigstilt gruppen noe utsatt. Det positive er at dette gjør at klagesaken Software-oppdateringen i 2019 får enda flere deltakere. Forsinkelsen blir ikke langvarig og vi håper å ha gruppen klar og oversendt advokat før måneden er omme.

Leave a Reply

%d bloggers like this: