Dieselgate: Dere som fikk oppdatert bilen på verksted og dere som ikke lenger eier bilen

Mange av de som har vært inne på verksted og fått oppdatert bilen, tar kontakt og lurer på om de kan delta i klagesaken Dieselgate. Svaret er JA. Det er også mange som har solgt bilen som tar kontakt og lurer på om også de kan delta. Svaret er JA.

Det har ingen betydning om du har fått utbedret feilen eller ikke. Du har likevel samme krav til erstatning. Som nevnt i forrige Dieselgate-innlegg, var EU i september i fjor ute og kritiserte Volkswagen for at de hadde brukt så lang tid på å gjøre opp for seg i resten av Europa. De forventet at resten av Europa fikk samme erstatning som blant annet tyske eiere – disse fikk i snitt 35.000 kroner per bil. Forventningen er derfor at vi også i Norge vil få rundt 35.000 kroner per bil. Nå er riktignok norske biler i snitt 50% dyrere enn tyske biler, så vi burde etter retten fått 50% mer i Norge.

Uansett om du trenger pengene eller ikke, er det viktig å gi Volkswagen en smekk for det de gjorde. Det eneste språket de kjenner, er penger, så den eneste måten å gi dem en smekk på, er å rette et krav om erstatning. Den enkleste måten å gjøre dette på, er selvsagt å bli med i vår sak, som nå ligger inne til behandling.

Vår klagesak har pågått siden skandalen ble kjent. Vi hadde 1.000 norske biler med i en stor rettssak i Tyskland, men da den ble ferdig for halvannet år siden, var det kun de som hadde kjøpt bilen i Tyskland som fikk erstatning. Vi andre måtte ta saken videre i våre egne land. Dermed har vi nå jobbet med norsk advokat siden den gang og nå er saken endelig inne til behandling. Vi vet ikke eksakt hvor lang tid det vil ta, men EU har som nevnt nylig vært ute og lagt press på Volkswagen for at de skal gjøre seg ferdige i resten av Europa også. Dermed har jeg en forventning om at saken kan være ferdig før året er omme.

Den eneste som har noe å tjene på at saken har tatt så lang tid, er Volkswagen. Dette blir helt feil. Selv om det er sent å rette et krav etter 6 år, forventer jeg at alle de som nå melder seg på får erstatning. Alle vet at Volkswagen jukset med 11 millioner dieselbiler fra Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda og Porsche. Til nå har de måttet betale over 300 milliarder kroner i bøter og erstatninger, men altså ingen ting til Norge – enda. Nå er det vår tur, så meld deg på ved å trykke her.

Ja, og det gjør selvsagt ikke noe om du ikke eier bilen lenger. Det eneste som betyr noe, er at du eide en av de bilene det ble jukset med. Det er 6 år siden skandalen ble kjent, men det er jo en skandale i seg selv at Volkswagen har brukt 6 år uten å bli ferdige med å gjøre opp for seg. Det verste er at de har hele tiden hatt pengene til det, det går på viljen.

Hadde de hatt moral, hadde aldri jukset i utgangspunktet.
Hadde de hatt et snev av moral, hadde de gjort opp for seg overfor samtlige berørte så snart skandalen ble kjent.
Nå er det slik at de har latt det gå 6 år og det er kun de som krever som får erstatning.
Derfor er det viktig at flest mulig retter et krav.

Leave a Reply

%d bloggers like this: