Status kvittering for innbetaling

Vi er nå ferdige med å sende kvitteringer for innbetalinger til og med 20. april. Antallet påmeldinger 21. april var særdeles høyt, og det vil ta noen dager å komme gjennom alle disse. Vi arbeider oss gjennom dem i forhold til klokkeslettet de ble registrert i våre systemer. Derfor, om du meldte deg på en av klagesakene fra 21. april eller senere, ber vi om tålmodighet. Du får tilsendt kvitteringen så snart vi kommer til tidspunktet for din påmelding. Vi går i gang med 21. april nå.

Vi vil samtidig takke for den veldige interessen for både Teslaklager og Dieselgate nå like oppunder påmeldingsfristen. Vi er klar over at svært mange ikke har kommet gjennom på telefon, samt at mange fremdeles ikke har fått svar på meldinger, e-poster og henvendelser gjennom nettisiden. Vi arbeider så godt vi kan for å komme a jour med alt dette.

Vi minner om at det går an å melde seg på både Software-oppdateringen i 2019 og Dieselgate ut måneden.

For begge disse sakene er det slik at om du ønsker å rette et krav, så er det bare én enkel måte å gjøre dette på – nemlig å slutte seg til våre pågående klageprosesser. Vi er allerede svært langt i prosessene, så om du ønsker å rette et krav, ikke nøl med å slutte deg til våre eksisterende grupper.

Leave a Reply

%d bloggers like this: