I received an SMS, why? / Jeg mottok en SMS, hvorfor?

I received an SMS with a link to www.bilklager.no, but why?

We have reason to believe that you are affected by one of the group claims we’re working on. We are aware that it’s annoying receiving messages from people you don’t already know, but you might be entitled to a quite big compensation. Thus, we concluded that the risk of losing this commision would outweigh the trouble of disregarding just another message.

If you feel differently, we’re truly sorry. We don’t want to bother anyone, but we really want to help those that might be entitled to a compensation, and weren’t aware of it. Most people give up on claims. It takes too much time, it’s too difficult … there are a lot of reasons. But, we offer to take care of the whole claims process for you. We will charge you for it, of course, but we will take care of it all.

Take a look at our ongoing claims:

Jeg mottok en SMS med en link til www.bilklager.no, men hvorfor?

Vi har grunn til å tro at du var berørt av en av de klagesakene vi jobber med. Vi vet dett er irriterende å motta meldinger fra folk du ikke kjenner, men du kan ha krav på en temmelig stor erstatning. Dermed konkluderte vi med at risikoen for at du skulle gå glipp av denne erstatningen veide tyngre enn at det var enda en melding å se bort fra.

Om du tenker annerledes rundt akkurat det, så beklager vi virkelig. Vi ønsker ikke å være til bry for noen, men vi ønsker virkelig å hjelpe de som kan ha krav på en erstatning, uten å være klar over det. Folk flest gir opp klagesaker. Det tar for mye tid, det er for vanskelig … det er mange grunner. Men, vi tilbyr oss å ta oss av hele klageprosessen for deg. Vi vil ta oss betalt, selvsagt, men vi tar oss av alt sammen.

Ta en titt på de pågående klagesakene våre:

Leave a Reply

%d bloggers like this: