Nytt prisalternativ for Software-oppdateringen i 2019

Arbeidet med Software-oppdateringen i 2019 skal snart over i neste fase, der vi fullfører og sender kravet for samtlige deltakere.

Det har vært en hel del henvendelser den siste tiden, fra Tesla-eiere som kunne tenke seg et annerledes alternativ for betaling, der de betaler mindre for selve påmeldingen, mot at de deler mer av erstatningen.

Med bakgrunn i dette, er følgende prisalternativ nå tilgjengelig:
Påmeldingsavgift: 1.490 kroner
Suksesshonorar: 40% av kompensasjonen

Dermed vil vi altså ha to ulike betalingsalternativ nå frem mot at det stenges for påmelding til gruppeklagen. Også for det nye alternativet, er det slik at 1.000 kroner av påmeldingsavgiften settes av til det juridiske arbeidet.

Det nye alternativet vil i tillegg fungere som et hyggelig tilskudd for sponsorene, som mottar sin del av alle suksesshonorar hentet inn gjennom klagesakene. TRYKK HER for å lese mer om sponsoravtalen.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: