Dieselgate: Viktig melding til alle nye deltakere / Important message to all new participants

Grunnet svært mange nye deltakere, ble det i dag sendt ut et nyhetsbrev til alle som har meldt seg på Dieselgate i løpet av de siste 3 ukene.

Dersom du har meldt deg på i klagesaken siden 20. april, men ikke mottok et nyhetsbrev i dag, ta kontakt.

Dette gjelder altså nye deltakere til klagesaken Dieselgate.

Due to the large amount of new participants, all of you who have joined the Dieselgate claim during the last 3 weeks received a newsletter this morning.

If you have joined the claim since April 20, but did not receive a newsletter today, please contact us.

This goes for all new participants for the claim Dieselgate.

Leave a Reply

%d bloggers like this: