Dieselgate: Påmeldingsfrist

Mange tar kontakt og lurer på om det er for sent å melde seg på klagesaken Dieselgate. Svaret er NEI, det er ikke for sent.

Jeg har gjort flere vurderinger på når det vil måtte stenges for påmeldinger. Av alle mulige varianter, vil det finnes et naturlig tidspunkt. Alternativene jeg har vurdert, har vært som følger:

  • En bestemt dato
  • En bestemt hendelse

Uten å gå inn i selve vurderingene, har jeg konkludert med følgende:

For klagesaken Dieselgate, vil det være mulig å melde seg på helt frem til samtlige deltakere i gruppen har mottatt sin økonomiske kompensasjon. Så snart dette er tilfelle, vil det stenges for påmelding og saken er endelig avsluttet fra min side.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: