Får du ikke nyhetsbrevene? / Don’t you receive the newsletters?

Det er mye som skjer i de pågående klagesakene om dagen. Derfor sendes det også ut nyhetsbrev med en rekke oppdateringer.

Om du er påmeldt i en av klagesakene, men ikke mottar nyhetsbrevene, skyldes dette trolig en av to ting:

  • Nyhetsbrevene havner i søppelposten din. Du må åpne søppelposten og der ligger det. Du kan så velge at nyhetsbrevene skal komme i den vanlige innboksen fra nå av.
  • Du skrev et eller annet feil i e-postadressen da du meldte deg på. Dersom du er påmeldt, men nyhetsbrevet ikke ligger hverken i innboksen eller søppelposten, send en ny e-post til info@bilklager.no, der du skriver navnet ditt, hvilken bil det gjelder (skiltnummer) og opplyser om riktig e-postadresse.

There are a lot of things happening in the ongoing claims these days. Thus, you should receive newsletters with a number of updates.

If you are part of one of the ongoing claims, but you don’t receive the newsletters, this is probably caused by one of two things:

  • The newsletters is in your spam mail. You need to open your spam mail and there it is. You can now choose to receive the newsletters in your ordinary inbox from now on.
  • You typed something wrong in your email address when you joined the claim. If you are participating in a claim, but the newsletters is nowhere to be found, send a new email to info@bilklager.no, where you write your name, which car (license plate number) and tells us your correct email address.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: