Slettet fra Vipps

I løpet av de siste ukene er det svært mange som har meldt seg på klagesaken Dieselgate. Bare den siste uken er det kommet ca 250 påmeldinger.

Det er imidlertid mange som har slitt med å få meldt seg på. Mange har derfor ringt inn for å melde seg på per telefon, men de er alle blitt henvist til nettsiden og betalingsløsningen som ligger der. I og med at mange har ringt samtidig, er det dessverre ikke alle som er kommet gjennom – dette er bare å beklage.

Det er 6 år siden utslippsskandalen ble kjent og mange av de berørte er godt voksne. Ikke alle er vant med betaling over nett – mange er ikke vant med nett i det hele tatt.

Dette er selvsagt et problem, men jeg våger likevel ikke ta påmeldinger over telefon, da det er fort gjort å registrere feil opplysninger på den måten, noe som i verste fall kan medføre at vedkommende ikke får den erstatningen de har krav på.

Mange har stor tillit til Vipps og har derfor spurt om de ikke kan melde seg på gjennom Vipps. Dette har jeg også takket nei til, helt til for noen dager siden. I og med at det 25. mai ble klart at alle de 91.000 som hadde rettet krav om erstatning i Storbritannia vant frem, regner jeg med en snarlig avklaring også for de norske berørte. Derfor valgte jeg å være behjelpelige med å motta påmeldingen via Vipps.

Det var bare ett problem: Når folk forsøkte å Vippse, fikk de melding om at jeg ikke var tilknyttet Vipps. Dette var merkelig, da jeg har brukt Vipps helt siden tjenesten ble lansert og aldri hatt noen problemer med den.

Jeg forsøkte å logge meg inn på Vipps for å se hva som var galt, men fikk vite at jeg ikke hadde konto der. Jeg ringte kundestøtte, som opplyste meg om at jeg måtte skrive en e-post til reklamasjon@vipps.no. Jeg sendte en e-post 30. mai, klokken 09:54:

Hei,
Folk får beskjed om at jeg ikke er tilknyttet vipps.
Prøver å logge inn, men det går ikke.
Snakker med support, som ber meg sende denne mailen.

Samme dag, klokken 12:52, fikk jeg følgende svar:

Hei,

På bakgrunn av din forklaring og informasjon mottatt, er dette uønsket kundeadferd i Vipps. Vi har derfor tatt beslutningen å avslutte kundeforhold. Du kan gjerne ta kontakt med oss om 2 år for en revurdering av saken.

Vi viser til våre vilkår punkt 6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk:

“Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.”

Hilsen oss i Vipps

Samme dag, klokken 15:31, fulgte jeg opp med følgende e-post til reklamasjon@vipps.no:

Hva er det som gir grunnlag til å tro at jeg bruker Vipps i strid med retningslinjene?
Ber om raskt svar da saken tas videre.

31. mai, klokken 08:25 fikk jeg følgende svar:

Hei,

I tilfelle du er uenig med vår beslutning, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank.
Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via https://minsak.finkn.no/ eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

Hilsen oss i Vipps

31.05.2022:
En av de berørte forsøkte å melde seg på klagesaken Dieselgate via nettsiden, men fikk det ikke til. Vedkommende sendte derfor en SMS om å motta faktura på e-post. Denne ble produsert, sendt og vedkommende ble informert om at fakturaen nå var sendt på e-post.

En times tid senere mottok jeg følgende SMS:
Hei har ikke fått noen mail, kan jeg vippse deg penger? Sliter med at noen mail ikke kommer.

Men nei, det går altså ikke, for jeg er slettet fra Vipps.

Vipps skriver at jeg har mistet tilgangen grunnet uønsket kundeatferd. Dette er jo interessant. Jeg jobber altså med å hjelpe folk med å få tilbake penger de har krav på, etter at de er blitt dårlig behandlet av banker og bilprodusenter. Jeg tar tak i saker som omhandler juks, svindel, lureri og den slags, der svært mange er berørt og jeg ser at det vil være vanskelig å få ryddet opp på egenhånd. Nettopp i slike saker er det jeg går inn.

26. mai, trolig like før jeg mistet tilgangen til Vipps, la jeg ut følgende innlegg på Bilbloggen: Åpent brev til Forbrukerrådet og NAF. Der viste jeg blant annet til at Motor, NAF sitt medlemsblad, var ute og advarte mot å vippse meg penger 8. mai 2020 og 22. april 2022. Det gjaldt påmelding for å være med og rette krav om erstatning i forbindelse med Dieselgate.

Jeg har vært helt åpen om at jeg er kritisk til Forbrukerrådet og NAF sin håndtering av Dieselgate-skandalen. Det er nettopp de som skulle tatt initiativ til å hjelpe norske forbrukere med å få sin rettmessige erstatning – slik deres søsterorganisasjoner gjorde i Tyskland.

I Tyskland var det nemlig Forbrukerrådet og det tyske NAF som stod bak rettssaken som endte med at Volkswagen måtte punge ut. Dessverre var det bare de som hadde kjøpt bilen i Tyskland som fikk erstatning den gangen, mens alle vi andre måtte ta saken videre i våre egne land.

25. mai i år, ble det klart at også alle de 91.000 britiske kundene som hadde rettet krav nå får sin erstatning. Dette er helt i tråd med EU sin oppfordring. Senest i september i fjor, var EU ute og kjeftet på Volkswagen for at de brukte så lang tid på å gjøre opp for seg i resten av Europa. Vi andre burde få det samme som tyskerne fikk.

En kan jo lure på hvorfor Forbrukerrådet og NAF ikke har valgt å komme ut av dvalen og hjelpe norske forbrukere i mål. Men, i stedet har de altså valgt å fortsette å advare mot å slutte seg til det eneste norske initiativet for å vinne frem og få erstatningen hele resten av verden vet vi har krav på.

Som nevnt i tidligere innlegg, mottar Forbrukerrådet rundt 200 millioner kroner årlig for å hjelpe norske forbrukere, mens NAF mottar over 500 millioner kroner i medlemskontingenter fra norske bileiere.

Deres innsats i saken, er altså å la være å hjelpe, samt gjøre det vanskelig for bileiere å få hjelp. Ikke bare advarer de mot å delta, men de har trolig nå sørget for at jeg, som også er en vanlig forbruker – kun med en plagsom rettferdighetssans – nå ikke lenger har tilgang til Vipps. Er dette riktig?

Om noen ønsker å kontakte Vipps og be dem gjenåpne min tilgang, så gjelder det altså mitt telefonnummer 912 45 540. Navnet mitt er Dag Rune Flåten og henvendelsen må sendes til reklamasjon@vipps.no.

Om du ønsker å motivere NAF og deres Motor til å endre instilling og eventuelt gå inn for å gjøre jobben sin, som er å hjelpe norske forbrukere og bileiere, kan du kontakte ansvarlig redaktør og daglig leder Peter Raaum i Motor på følgende e-post: peter@motor.no

Forbrukerrådet har et kontaktskjema (de har ingen lett tilgjengelig e-postadresse). Kontaktskjemaet er å finne her: https://www.forbrukerradet.no/kontakt-oss/kontaktskjema/

Så, inntil videre er det altså ikke mulig å bruke Vipps for påmelding. Det har tidligere vært mulig å støtte arbeidet gjennom Vipps, men dette er selvsagt heller ikke lenger mulig. Du kan, om du ønsker å støtte arbeidet, gjøre det ved å TRYKKE HER.

Om du ønsker mer informasjon om klagesaken Dieselgate, TRYKK HER. Om du har eller har hatt en av de 144.000 bilene som ble berørt av Volkswagens helt bevisste og kriminelle utslippsjuks, kan du velge å rette et krav om erstatning. Dette bør selvsagt gjøres før saken er avgjort i Norge. Gjør det gratis, helt på egenhånd, eller meld deg på i klagesaken Dieselgate, som jeg altså kjører. Om du ønsker å melde deg på, TRYKK HER.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

One thought on “Slettet fra Vipps

  1. Makt korrumperer, absolutt makt korru.perer absolutt.

    DNB ha ALSRI vært en bank for vanlige mennesker.

    BYTT BANK

Leave a Reply

%d bloggers like this: