Dieselgate: Brev fra DEG til NAF

Jeg har for litt siden sendt ut et nyhetsbrev i forbindelse med Dieselgate. Dersom du er påmeldt i klagesaken og dermed skulle ha mottatt nyhetsbrevet, men ikke ser det noe sted, sjekk gjerne søppelposten. Dersom det heller ikke ligger der, ta kontakt på info@bilklager.no, så skal vi nok finne ut hva som har gått galt.

Nyhetsbrevet inneholder et brev som jeg ber den enkelte deltaker sende på vegne av seg selv, til NAF. Brevet er skrevet for NAF-medlemmer.

Jeg har hele tiden hevdet at det var nettopp NAF og Forbrukerrådet som burde tatt tak i saken og ryddet opp på vegne av norske bileiere. Slik ble det ikke, men saken er ikke over. Dermed er det fortsatt tid for NAF og Forbrukerrådet å gjøre det de får betalt for – nemlig å hjelpe norske bileiere og forbrukere der urett er begått og de besitter evnen og makten til å få ryddet opp.

Nyhetsbrevet ble sendt til deltakerne i klagesaken Dieselgate 2. juni.

Status per 1. juli er at 257 av deltakerne (som også er NAF-medlemmer) har sendt brevet til NAF og i tillegg gitt meg beskjed om det. Enda flere brev kan være sendt uten at jeg i ettertid er blitt informert.

Dersom du er deltaker og også NAF-medlem, gi meg gjerne et vink om du har sendt brevet.
Da gjenstår det å se hva NAF foretar seg på vegne av norske bileiere.

Teksten i brevet er gjengitt under og brevene er foreslått sendt til kundeservice@naf.no:

Hei NAF,

Jeg er NAF-medlem og i forbindelse med utslippsskandalen Dieselgate, deltar jeg i et krav mot Volkswagen (i Norge representert gjennom Harald A. Møller AS). Som dere vet, fikk de som kjøpte bilen i Tyskland rundt 35.000 kroner i erstatning for halvannet år siden. Den tyske saken, hvor alle eiere fra Europa var invitert med, ble kjørt i regi av det tyske Forbrukerrådet og NAF. De som ikke hadde kjøpt bilen i Tyskland, fikk den gang beskjed om å ta saken videre i sitt eget land. EU var i september i fjor ute og kjeftet på Volkswagen for at de brukte så langt tid på å gjøre opp for seg overfor resten av sine europeiske kunder – vi burde få det samme som andre hadde fått. I uken som gikk ble det klart at også de 91.000 som hadde rettet krav i Storbritannia vant frem og får 2,3 milliarder kroner på deling.

Til nå har Volkswagen betalt godt over 300 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over og jeg er selvsagt takknemlig for at EU legger et press på selskapet for at de skal gjøre opp for seg også i Norge. Jeg savner imidlertid et positivt engasjement fra NAF i saken.

Den norske klagesaken er i regi av Dag Rune Flåten. Han har selv uttalt at hans initiativ burde vært unødvendig og at den norske saken burde vært kjørt i regi av Forbrukerrådet og NAF, slik som i Tyskland. Han hadde med seg 1.000 norske bileiere i den tyske saken og har nå en gruppe på ca 200 bileiere som ligger til behandling hos Forbrukerklageutvalget – disse er representert gjennom Forbrukeradvokaten. I tillegg til disse 200, har han rettet krav for ytterligere ca 2.500 norske eiere direkte til Harald A. Møller AS – kravbrevene er også sendt Volkswagen sentralt. Avklaringen i Storbritannia forrige uke, gir håp om en snarlig avklaring også i Norge.

Møller har ikke respondert på de siste 2.500 kravene enda og det er blant annet derfor jeg nå henvender meg, slik at NAF kan trå inn og legge bredsiden til for at vi får en avklaring på saken også i Norge. Som nevnt mener EU at vi bør få det samme som andre har fått. Tyskerne fikk 15% av nybilpris, noe som tilsvarer ca 35.000 kroner per bil. Bilene i Norge ligger i snitt 50% høyere i pris enn bilene i Tyskland, men vi har i kravbrevene til Møller nevnt at beløpet 35.000 kroner er akseptabelt.

Jeg har observert at dere, blant annet gjennom medlemsmagasinet Motor, en rekke ganger har uttalt dere negativt mot Flåtens initiativ. Uttalelsene deres er vektige, noe som blant annet medførte at Flåten ble utestengt fra Vipps i uken som gikk. Ifølge Flåten var det flere som ønsket å slutte seg til kravet, men som ikke fikk til å melde seg på via nettsiden https://www.bilklager.no/dieselgate/. Dette skyldes at flere av eierne er godt oppe i årene og ikke er vant med, eller komfortable med, å fylle inn nødvendig informasjon via nett. De hadde derfor henvendt seg for å få betalt påmeldingsavgiften han krever via Vipps, noe han først ikke godtok, men omsider gikk med på da han nå forventer en snarlig avklaring av saken og ønsker at flest mulig får rettet kravet før den tid.

Vi har selvsagt grunn til å tro at Volkswagen nå velger å gjøre opp for seg også overfor de norske kundene. Det er ingen ting som skulle tilsi at vi skulle bli holdt utenfor og ikke motta den erstatningen de har betalt til sine kunder i andre land. Det negative er at det hele har tatt så forferdelig lang tid. Som betalende NAF-medlem synes jeg selvsagt det er negativt at ikke dere håndterte saken for oss medlemmer – da hadde jeg sluppet å betale penger for å få ordnet opp i saken. Volkswagen burde gjort opp for seg uten at vi var nødt til å rette et krav, men nå er det altså slik at det endte med et privat initiativ i Norge for å få ryddet opp.

Selv om saken ikke er i regi av NAF, ber jeg nå om at dere trer støttende til, slik at vi snarest mulig får en avklaring og kan få den erstatningen vi har rett på. Flåten har kommentert pressemeldinger fra EU, brev fra EU til Volkswagen, oppgjørene i Tyskland og Storbritannia gjennom bloggen på nettsiden www.bilklager.no. Dersom dere ikke skulle være kjent med noe av det jeg har nevnt over, kan dere oppdatere dere på www.bilklager.no – han har henvisninger til eksterne kilder på innholdet.

Avslutningsvis, vil jeg foreslå at dere, i tillegg til å bidra til at saken nå blir ferdig i Norge, går ut og oppfordrer folk til å få rettet et krav mot Volkswagen før saken avsluttes. Dette kan veldig enkelt gjøres gjennom å melde seg på i klagesaken vår, gjennom https://www.bilklager.no/dieselgate/.

Med vennlig hilsen NAF-medlem

Leave a Reply

%d bloggers like this: