Tesla: Brev fra DEG til Forbrukerrådet

Jeg har for litt siden sendt ut et nyhetsbrev i forbindelse med klagesaken Software-oppdateringen i 2019, som gjelder alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016 (totalt ca 11.000 biler i Norge).

Dersom du er påmeldt i klagesaken og dermed skulle ha mottatt nyhetsbrevet, men ikke ser det noe sted, sjekk gjerne søppelposten. Dersom det heller ikke ligger der, ta kontakt på info@bilklager.no, så skal vi nok finne ut hva som har gått galt.

Nyhetsbrevet inneholder et brev som jeg ber den enkelte deltaker sende på vegne av seg selv, til Forbrukerrådet. Samtlige deltakere i klagesaken er oppfordret til å sende brevet, men redigere det som de måtte ønske før sending.

Jeg har hele tiden hevdet at det var nettopp NAF og Forbrukerrådet som burde tatt tak i denne typen saker og fått ryddet opp på vegne av norske bileiere. NAF mottar rundt 500 millioner kroner årlig i medlemskontingent og Forbrukerrådet mottar rundt 200 millioner skattekroner hvert år.

Slik ble det altså ikke og det måtte et privat initiativ til, men saken er ikke over. Dermed er det fortsatt tid for NAF og Forbrukerrådet å gjøre det de får betalt for, nemlig å hjelpe norske bileiere og forbrukere der urett er begått og de besitter evnen og makten til å få ryddet opp.

Nyhetsbrevet ble sendt til deltakerne i klagesaken Software-oppdatteringen i 2019 mandag 6. juni.

Status per 1. juli er at 45 av deltakerne har sendt brevet til Forbrukerrådet og i tillegg gitt meg beskjed om det. Enda flere brev kan være sendt uten at jeg i ettertid er blitt informert.

Dersom du er deltaker i klagesaken, gi meg gjerne et vink om du har sendt brevet.
Da gjenstår det å se hva Forbrukerrådet foretar seg på vegne av norske bileiere.

Teksten i brevet er gjengitt under og brevene er foreslått sendt til post@forbrukerradet.no:

Hei Forbrukerrådet,

Jeg er skattebetaler i Norge og deltar i et krav mot Tesla. Saken dreier seg i korthet om at Tesla i 2019 nedgraderte bilen gjennom en software-oppdatering. Som dere vet, sender Tesla ut oppdateringer i ny og ne, som automatisk installeres i bilene.

Sammen med ca 11.000 andre norske Teslaer, ble altså min Model S nedgradert, slik at bilen ikke lenger samsvarer med de spesifikasjonene som var oppgitt ved kjøpstidspunkt. Dette gir grunn for å kreve prisavslag, noe jeg og resten av gruppen på 130 eiere gjorde 4. juni i år.

Sammen med de 129 andre deltar jeg i klagesaken Software-oppdtaeringen i 2019, som er i regi av Dag Rune Flåten. Han vant sommeren 2018 frem mot Tesla i det som hittil har vært den største klagesaken mot Tesla i Norge. Den gang gjaldt saken Tesla Model S P85D, som var markedsført med 700 hestekrefter, mens det viste seg at den i realiteten hadde 30% færre hestekrefter – også et eksempel på at bilen ikke levde opp til spesifikasjonene det var betalt for. Den gang var det 80 eiere som deltok og vant frem, men om dere ser tilbake i arkivet, finner dere nok ut av det i utgangspunktet var langt flere Tesla-eiere som den gang vurderte å delta, men som ble frarådet dette av nettopp dere. Flåten selv har uttalt at det opprinnelig var rundt 200 deltakere i saken, mens at over halvparten trakk seg etter å ha vært i kontakt med dere. Dette hadde jo vært god rådgivning dersom saken ikke hadde vunnet frem … men det gjorde den jo. Det var heller ikke slik at dere tilbød et alternativt løp for å sikre eierne sin rettmessige kompensasjon. Derfor endte det med at de som hørte på dere, og takket nei til Flåtens hjelp, ikke fikk noen kompensasjon i det hele tatt.

Jeg håper vi slipper å oppleve noe lignende denne gangen. Flåten har kontaktet flere av oss 11.000 som er rammet av denne ufrivillige nedgraderingen og jeg er en av de som har valgt å delta i kravet. Mange har ifølge Flåten henvendt seg til dere og bli frarådet fra å delta. Mange har trolig også lest i avisene, at både dere og NAF flere ganger har uttalt dere temmelig negativt til hans initiativ. En hel del innlegg på diverse forum vitner om dette og svært mange steder blir det henvist nettopp til Forbrukerrdået. Flåten skrev et innlegg på Bilbloggen om dette her forleden dag: Åpent brev til Forbrukerrådet og NAF.

I innlegget Tesla: Det største kravet mot Tesla i norsk sammenheng, skrev han at kravet på vegne av oss 130 deltakerne beløper seg til 16,9 millioner kroner, mens om alle de 11.000 rammede skulle ha rettet et likelydende krav, ville dette ha utgjort et krav på til sammen 1,43 milliarder kroner. Disse nesten 11.000 eierne som ikke har rettet et krav, har rett på prisavslag de også, men de velger å ikke bruke penger på dette, gjerne fordi de har hørt på Forbrukerrådet sine advarsler mot å slutte seg til initiativ av Flåten. Jeg forstår selvsagt at de velger å avstå når et myndighetsorgan går ut og advarer, men jeg kunne ønske at Forbrukerrådet, som tross alt eksisterer nettopp for å bistå oss norske forbrukere, gjorde mer for å hjelpe oss forbrukere – også i nettopp denne saken. I mangel på annet, kunne dere i det minste støttet eksisterende initiativ.

Som dere trolig er informert om, er det en mindre gruppe som ligger foran oss i løypa. De er allerede blitt tilkjent 130.000 kroner per bil (se innlegget LADETID – Tesla tapte igjen), og det er nettopp dette også vi krever. Det er dermed dette beløpet rundt 11.000 norske eiere ikke har rettet krav på … enda. Da Flåten rettet kravet på vegne av oss 130 deltakerne, informerte han Tesla om at det ville være mulig å slutte seg til gruppen frem til det var oppnådd en enighet og vi deltakerne hadde mottatt vår kompensasjon.

Tesla har så langt ikke respondert på de 130 kravene og det er blant annet derfor jeg nå henvender meg, slik at Forbrukerrådet kan trå inn og legge bredsiden til for at vi får en snarlig avklaring på saken. Som nevnt er det en gruppe foran oss, som er blitt tilkjent 130.000 kroner per bil. Også forrige gang Flåten gikk mot Tesla, var det en mindre gruppe i forkant. De endte begge opp med positivt resultat – enigheten ble inngått gjennom forliksavtale og Flåten har derfor ikke kommentert saken utover dette. Vi mener selvsagt vi har rett på 130.000 kroner per bil vi også, og det er dette vi har rettet krav på.

Møller har ikke respondert på de siste 2.500 kravene enda og det er blant annet derfor jeg nå henvender meg, slik at Forbrukerrådet kan trå inn og legge bredsiden til for at vi får en avklaring på saken også i Norge. Som nevnt mener EU at vi bør få det samme som andre har fått. Tyskerne fikk 15% av nybilpris, noe som tilsvarer ca 35.000 kroner per bil. Bilene i Norge ligger i snitt 50% høyere i pris enn bilene i Tyskland, men vi har i kravbrevene til Møller nevnt at beløpet 35.000 kroner er akseptabelt.

Vi har selvsagt grunn til å tro at Tesla velger å gjøre opp for seg også overfor meg og de øvrige som har rettet krav. Det er ingen ting som skulle tilsi at vi skulle bli holdt utenfor og ikke motta den erstatningen de har betalt til de andre som har rettet krav. Som skattebetaler i Norge synes jeg selvsagt det er negativt at ikke dere håndterte saken for oss som finansierer deres arbeid – da hadde jeg sluppet å betale penger til Flåten for å få ordnet opp i saken. Tesla burde gjort opp for seg uten at vi var nødt til å rette et krav, men nå er det altså slik at det endte med et privat initiativ for å få ryddet opp.

Selv om saken ikke er i regi av Forbrukerrådet, ber jeg nå om at dere trer støttende til, slik at vi snarest mulig får en avklaring og kan få den erstatningen vi har rett på. Flåten har kommentert saken og den forrige gruppen – samt en tilsvarende sak i Danmark – gjennom bloggen på nettsiden www.bilklager.no. Dersom dere ikke skulle være kjent med noe av det jeg har nevnt over, kan dere oppdatere dere på www.bilklager.no – han har henvisninger til eksterne kilder på innholdet.

Avslutningsvis, vil jeg foreslå at dere, i tillegg til å bidra til at saken nå blir ferdig, går ut og oppfordrer folk til å få rettet et krav mot Tesla før saken avsluttes. Dette kan veldig enkelt gjøres gjennom å melde seg på i klagesaken vår, gjennom https://www.bilklager.no/tesla/.

For Flåten sin del, ville det trolig vært hyggelig om dere kommenterte hans tidligere arbeid på vegne av blant annet DNB- og Tesla-kunder. Han har kommentert sakene her: https://dagruneflaaten.com/sakene-vi-vant/?v=04c19fa1e772

Med deres makt og myndighet, kunne dere enkelt ha verifisert sannhetsgraden i hans påstander. Om det viser seg at han har hentet tilbake de erstatningene han hevder på vegne av norske forbrukere, burde han kanskje ha blitt tilbudt en jobb nettopp i Forbrukerrådet..

Med vennlig hilsen

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: