Bli en sponsor og få din del av oppsiden

Det å arbeide med klagesaker er en kostbar affære. Det er mye arbeid, mye motgang (motparten forsøker 100% av tiden å vri seg unna sitt ansvar) og ting tar tid (motparten bruker som regel samtlige triks i boken for å få klager til å gi opp underveis).

Til slutt, når saken vinner frem (noe den ofte gjør, bare man vet hvordan man skal håndtere all motgangen), blir det lønnsomt å arbeide med klagesaker. Temmelig lønnsomt, men det er altså et helt stykke frem for hver enkelt klagesak.

Derfor har Bilklager.no åpnet for at folk (og bedrifter) kan gå inn og sponse arbeidet. Det betyr at de risikerer et beløp her og nå, for å finansiere arbeidet og gi mer kraft til hele klageprosessen. Når arbeidet er i mål og sakene vinner frem, drysser det penger både over deltakerne, Bilklager.no og sponsorene.

Sponsorene får faktisk 4 ganger pengene tilbake! Akkurat nå pågår klagesakene Dieselgate og Software-oppdateringen i 2019. Samtidig er det nye saker som forberedes. Som sponsor, får du din del av samtlige suksesshonorar som mottas, inntil du har fått 4 ganger innsatsen tilbake. Du kan melde deg på når som helst, så lenge tilbudet er åpent for påmelding.

Sponsoravtalen er smått vidunderlig for alle parter. De som deltar i klagesakene, har allerede akseptert at en del av gevinsten går som suksesshonorar til Dag Rune Flåten (klagegeneralen) og Bilklager.no. Disse taper altså ingen ting på at det kommer inn sponsorer. Den som tar kostnaden for sponsorene er Dag Rune Flåten og Bilklager.no, i og med at deler av suksesshonoraret deles ut til sponsorene. Dette er likevel en veldig god ordning også for Flåten og Bilklager.no, da sponsormidlene er med og sikrer gjennomslagskraft og hurtig ferdigstillelse av sakene. Dermed er det en vinn-vinn-vinn, der samtlige tjener på ordningen.

Sponsoravtalen er åpen for alle – man trenger ikke delta i en av de pågående klagesakene for å bli en sponsor.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

One thought on “Bli en sponsor og få din del av oppsiden

Leave a Reply

%d bloggers like this: