Tesla: Varsel om forliksklage

Etter at kravsbrevene av 4. juni og 25. juli i år fremdeles ikke er besvart, mottok Tesla i dag varsel om forliksklage på vegne av de 136 deltakerne i klagesaken Software-oppdateringen i 2019. Saken gjelder alle Tesla Model S produsert i perioden 2013-2016. Det finnes 11.000 slike biler i Norge.

Tesla har nå to uker på seg for å komme tilbake med forslag til løsning.
Dersom de lar være å komme tilbake til oss, går altså saken videre til forliksrådet.

Så gjenstår det å se om Tesla skulle velge å gjøre den minst mulig vanskelig for kundene å få det de har rett på, eller om de fortsetter å gjøre seg vanskelige.

Den norske befolkning er, gjennom Oljefondet, investert med mer enn 68 milliarder kroner i Tesla, men det ser ikke ut til at det har påvirket Tesla i særlige grad så langt.

Gruppen som ligger foran oss, har allerede vært gjennom forliksrådet og blitt tilkjent 130.000 kroner per bil. Tesla anket saken til tingretten og partene møtes i januar 2023.

Også forrige gang jeg gikk mot Tesla, lå det en gruppe foran oss. De satte i gang noen måneder før oss og vant frem noen uker før også vi var i mål. Den gang gjaldt det feilaktig markedsføring av Tesla Model S P85D – du kan lese mer om saken her: Sakene vi vant.

Om du skulle være interessert, går det an å involvere seg i klagearbeidet som sponsor. Det innebærer at du skyter inn et kronebeløp du selv velger i bytte mot et 4 ganger så stort beløp i retur når saker vinner frem. Jeg skrev mer om denne muligheten i et innlegg fra 27. juli: Bli en sponsor of få din del av oppsiden.

Leave a Reply

%d bloggers like this: