Dieselgate: Brev til norske medier om Dieselgate og problemer i etterkant av oppdateringen

Innledning

30.08.2022 publiserte Dagbladet en artikkeln om Dieselgate-saken. Artikkelen var svært interessant for vår del og arbeidet med å hjelpe de norske berørte bileierne til å få sin rettmessige erstatning – som ligger på rundt 60.000 kroner per bil!

Det var nesten 150.000 berørte biler i Norge, så til sammen skylder Volkswagen-konsernet norske bileiere temmelig nøyaktig 9 milliarder kroner.

Dette er ikke tall Bilklager.no har tatt ut av løse luften – dette er basert på tidligere utbetalinger og EU sine krav til Volkswagen om å gjøre opp for seg i resten av Europa, inkludert Norge.

I etterkant av artikkelen sendte jeg et nyhetsbrev til deltakerne i klagesaken og har hittil fått en hel del tilbakemeldinger som er tilbudt en rekke norske medier, om de skulle ha interesse for å publisere en fyldigere og mer fullstendig artikkel om saken – en artikkel som faktisk inneholder fakta og virkelige erfaringer med de berørte bilene.

Brevet til norske medier

Under følger brevet jeg sendte en rekke norske redaksjoner i går og i dag:

Hei,

Tirsdag denne uken publiserte Dagbladet en artikkel på DinSide med tittel Null kroner til norske eiere: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569

Artikkelen inneholder en del faktafeil og jeg synes det er på sin plass at de norske bileierne som er berørt og jobber for å få en erstatning blir hørt.

Selv representerer jeg disse bileierne og det er nå over 3.200 deltakere i klagesaken Dieselgate, som alle har registrert seg gjennom nettsiden Bilklager.no ( https://www.bilklager.no ).

Jeg ble i går informert om artikkelen fra en av deltakerne og sendte deretter ut følgende respons til dem (tekst innrykket under):

Først av alt vil jeg takke vedkommende som sendte meg følgende artikkel: Null kroner til norske eiere

Artikkelen ble publisert i går, på Dagbladets DinSide. Det nevnes at tyske eiere fikk 40.000 kroner hver i erstatning – i tillegg til at bilene ble utbedret gratis.

Artikkelen inneholder en del feil – den har for eksempel ikke med at det var jukset med SEAT og Porsche – to av VWs fem juksemodeller er altså utelatt. Det er ikke så viktig i denne sammenheng. Det som er interessant, er VW Norge sin uttalelse – den kommer jeg til om litt.

Det står videre at det tyske NAF og det tyske Forbrukerrådet tok saken til retten på vegne av 260.000 bileiere. Dette er også feil – det var også over 200.000 deltakere fra andre Europeiske land – og disse ble i ettertid bedt om å ta saken videre i sine egne land.

Artikkelen nevner så at eierne i Nederland i fjor fikk 30.000 kroner hver, samt at de 91.000 som klaget i Storbritannia nylig fikk 2,2 milliarder kroner på deling.

Så kommer uttalelsen fra VW:
– Det er ikke noe nytt å melde fra vårt marked, hvor løsningen har vært å utbedre bilene, sier Øyvind Rognlien Skovli, som er kommunikasjonsdirektør i Harald A Møller.

VW gjorde først opp for seg i USA. Den gang sa Harald A Møller, som er Volkswagen i Norge følgende: – forskjellen mellom USA og Europa, er at det i Europa er blitt enighet om reparasjonsløsninger på bilene, som er godkjent av tyske myndigheter. Problemet er at dette ikke lenger er tilfelle – erstatninger er nå utbetalt i både Tyskland, England, Whales, Nederland … og flere andre Europeiske land fortsetter kampen på samme måte som oss.

Thomas Iversen, som er jurist i Forbrukerrådet, har uttalt: – Dersom det gjenstår rester av mangelen etter reparasjonen, og denne ikke kan repareres, så vil et prisavslag bli aktuelt. Vi har ikke sett noen saker der dette er dokumentert.

PÅ BAKGRUNN AV DET JEG SKRIVER OVER, ØNSKER JEG AT FLEST MULIG AV DERE GJØR FØLGENDE:

DERSOM DU FIKK BILEN UTBEDRET OG HAR HATT PROBLEMER I ETTERTID, GI MEG BESKJED OM DETTE.


DET ER PÅ TIDE Å FÅ MER AV VIRKELIGHETEN UT I MEDIENE.

Iversen fra Forbrukerrådet fortsetter nemlig med at det etter rettssaken i Tyskland ikke er noe grunnlag for å kreve erstatning i Norge. DETTE ER FAKTISK 100% FEIL – IFØLGE EU!

Det er nettopp EU som har vært ute (september 2021) og kjeftet på VW for at de bruker så lang tid på seg for å gjøre opp for seg i resten av Europa. Også vi andre bør få det de fikk i Tyskland. Ikke 40.000 kroner, men 15% av nybilpris. Norske biler er i snitt 50% dyrere enn tyske biler, så vi snakker i snitt rundt 60.000 kroner per deltaker i klagesaken Dieselgate!

Som nevnt i forrige nyhetsbrev vil jeg henvende meg på vegne av samtlige medlemmer til Forbrukerklageutvalget denne uken, men i tillegg vil jeg altså samle inn informasjon fra dere som har opplevd problemer, skrive ferdig et forslag til en artikkel og sende denne ut til en rekke norske redaksjoner.

Det er DU, eieren, som sitter på sannheten. Har du hatt problemer, trykk på knappen under for å gi meg informasjon jeg kan bruke når jeg kontakter mediene. PÅ FORHÅND MANGE TAKK!

Klippet fra nyhetsbrev sendt deltakerne i klagesaken Dieselgate 31.08.2022

Teksten ble sendt deltakerne i går og jeg har allerede mottatt 78 tilbakemeldinger fra folk som skriver om nettopp problemer med bilene i etterkant av utbedringen.

Videre har EU som nevnt være ute og kjeftet på VW for at de har vært trege med å gjøre opp for seg i resten av Europa og krevd at man også her får 15% av nybilpris: https://www.euronews.com/2021/09/28/dieselgate-eu-accuses-volkswagen-of-delaying-compensation-claims-across-the-bloc

Dette er selvsagt i tillegg til at bilene ble utbedret. Møller (Volkswagen i Norge) sin gamle påstand holder altså ikke lenger vann, men de forfekter fremdeles den samme påstanden – senest i gårsdagens artikkel fra Dagbladet.

EU mener faktisk at ikke bare de som klager skal få erstatning, men samtlige berørte.

Tysk høyesterett bestemte i februar i år at man har 10 år på seg for å rette krav om erstatning – ikke bare for VW-merkene, men samtlige merker det ble jukset med.

Dette utløste en intensivering med den såkalte Dieselgate 2.0 – de andre bilmerkene sitt juks.

I Norge er vi altså over 3.200 bileiere som samlet retter krav om erstatning fra Volkswagen-konsernet, gjennom deres norske importør Harald A. Møller AS.

Flere hundre av deltakerne har henvendt seg til Forbrkerrådet og NAF for at de skal bistå oss, noe de hittil ikke har gjort ( se brev til Forbrukerrådet og brev til NAF ).

EU mener altså at norske bileiere har rett på erstatning.

78 personer har skrevet meg hittil om problemer i etterkant av justeringen og de har sendt meg tekst jeg kan videreformidle til mediene med navn og det hele.

Er dette en sak dere ønsker å ta tak i?

Jeg synes at de berørte bør bli hørt i en så stor sak.

Det er tross alt nesten 150.000 berørte bare i Norge og EU mener de bør få 15% av nybilpris tilbakebetalt!

Med et snitt på 60.000 kroner, utgjør dette hele 9 MILLIARDER kroner.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon – det finnes i tillegg rikelig på bloggen på Bilklager.no: https://bilklager.no/bilbloggen/

Med vennlig hilsen
Dag Rune Flåten
Bilklager.no
www.bilklager.no
info@bilklager.no

Hva nå?

Det blir selvsagt veldig spennende å se om en eller flere norske aviser ønsker å ta 150.000 norske bileiere på alvor eller ikke. Vi har tidligere sett at norske forbrukermyndigheter og NAF gir fint blanke i bileierne. Forbrukermyndighetene er finansiert av skattepengene våre og mottar flere hundre millioner kroner årlig for driften sin. NAF mottar over 500 millioner kroner årlig bare i medlemskontingent.

I Tyskland var det nettopp forbrukermyndighetene og det tyske NAF som ryddet opp, mens i Norge måtte det altså et privat initiativ til.

Vil mediene våkne? Vil de være med på å legge et press mot Volkswagen?

Bilklager.no mottok senest i går et nytt brev fra Volkswagen, der de frasa seg alt ansvar for å gjøre opp for seg overfor norske kunder. De hadde satt ny advokat på saken – et internasjonalt advokatselskap med navn DLA Piper, som har kontorer i 40 land. Det er en av partnerne som håndterer saken på vegne av den norske importøren, Harald A. Møller AS.

Mediene har mulighet til å nå ut, både til de berørte og til andre som har en mening om saken. Om mediene skulle finne på å engasjere seg og i tillegg levere en objektiv versjon av historien, er jeg trygg på at enda flere av de 150.000 berørte ville bli med og kreve sin rettmessige utbetaling. Hittil er vi i overkant av 3.200 bileiere som krever det vi har rett på. TRYKK HER for å lese mer om klagesaken Dieselgate, som går mot Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda og Porsche. TRYKK HER for å melde deg på og få rettet ditt krav du også.

One thought on “Dieselgate: Brev til norske medier om Dieselgate og problemer i etterkant av oppdateringen

Leave a Reply

%d bloggers like this: