Forbrukertilsynet ber om svar i form av et brev

Som beskrevet i innlegget av 5. september ( Forbrukermyndighetene engasjerer seg ), mottok vi 12. august et brev fra Forbrukertilsynet. Brevet var på 14 sider, samt at vedleggene talte hele 152 sider. I tillegg til å få det tilsendt per e-post, var brevet lagt ut på Forbrukertilsynets sider. Der postet de 19. august også innlegget Forbrukartilsynet reagerer på ulovleg SMS-marknadsføring.

I posten av 5. september beskrives hvordan vi gikk gjennom og besvarte brevet. Svaret ble sendt tilsynet per e-post 5. september og er gjengitt under:

Jeg stiller to spørsmål i e-posten over:

  • Er det vanlig praksis fra tilsynets side å legge ut brev offentlig tilgjengelig?
  • Er det vanlig praksis å gi 14 dagers svarfrist generelt og spesielt med tanke på omfanget på både brevet og vedleggene?

9. september mottok jeg e-post med svar fra Forbrukertilsynet:

De ber om at svaret mitt av 5. september sendes som et brev, slik at vi får registrert svaret. De klarer altså ikke registrere svaret som det nå foreligger, som en e-post med lenke til et innlegg på bloggen, hvor brevet er gjennomgått og besvart.

Dette er jo underlig, ettersom de har merket seg at svaret er lagt ut på Bilbloggen, samt at e-posten av 9. september er et svar på min e-post av 5. september. Dette klarer de altså ikke å få registrert.

Videre skriver de at Svaret vil ha betydning for videre saksbehandling. Det var da enda godt. Det ville jo være leit om svaret mitt ikke hadde en betydning. Da ville det for så vidt også vært meningsløst å sende meg et brev i utgangspunktet, i alle fall et brev hvor de stilte spørsmål som de ba om svar på.

Deretter kommenteres spørsmålene jeg stilte i min e-post av 5. september, i mitt svar som altså ikke lot seg registrere: I denne saken har vi fulgt vanlig prosedyre for saksbehandling i Forbrukertilsynet når vi tilskriver næringsdrivende. Brev til og fra oss er som utgangspunkt offentlige, slik at alle kan be om innsyn i korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet, og mange av brevene våre blir også bedt om innsyn i. I en del saker lager vi også nyhetssaker som blir lagt ut på nettsiden vår.

Svaret er imidlertid ikke et svar på det jeg spør om, bortsett fra at de har fulgt vanlig prosedyre. Jeg spør om det er vanlig praksis at brevet ligger offentlig tilgjengelig – dette var før jeg var klar over at de i tillegg hadde gjort saken til et hovedoppslag på nettsiden sin:

Tilsynet har i denne saken gjort mer enn å oversende brevet til de som har bedt om å få det. Svaret deres indikerer vel noe slikt, ved at de vanligvis gjør brev offentlige slik at alle kan be om innsyn i korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet. De legger tid, usikkert hvorfor, følgende: og mange av brevene våre blir også bedt om innsyn i.

I mitt kommende svar vil jeg derfor be om svar på hvor mange som har bedt om innsyn i nevnte brev, samt få oversendt denne korrespondansen – i og med at alle kan be om innsyn i korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet.

Tilsynets svar ble som nevnt mottatt 9. september og de ber avslutningsvis om at svaret sendes innen 16.09.2022.

Svaret fra Forbrukertilsynet av 9. september var sendt kun som e-post, uten noe vedlagt brev. Vi kan imidlertid ikke se noen problemer i forhold til å registrere at henvendelsen er mottatt og vil derfor, uten videre opphold, gå i gang med å svare på deres opprinnelige brev nok en gang, men denne gangen med et vedlagt brev … som i tillegg vil publiseres her på Bilbloggen så snart det foreligger.

For informasjon om pågående klagesaker:
Dieselgate
Dieselgate 2.0
Tesla: Software-oppdateringen i 2019
Tesla: Andre feil og mangler

For informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet:
Supportavtalen

For mer informasjon om saker vi har vunnet:
Claims won / Sakene vi vant

3 thoughts on “Forbrukertilsynet ber om svar i form av et brev

Leave a Reply

%d bloggers like this: