Oljefondet blir en av de største eierne av Porsche, men hva skjedde med søksmålet mot Volkswagen?

I dagens aviser kan vi lese om hvordan Oljefondet, som er en av Volkswagens største eiere, nå går inn som én av fire hjørnesteinsinvestorer når Volkwagen tar Porsche på børs. Men, det er noe som mangler her..

I 2016, da utslippsskandalen Dieselgate ble kjent, var Oljefondet 4. største aksjonær i Volkswagen. Den gang gikk de til sak og krevde erstatning, men så ble det stilt … frem til nå.

I tiden etter at Oljefondet gikk til sak, er arbeidet med å hjelpe norske bileiere til å få erstatning blir kraftig motarbeidet fra nettopp norske myndigheter.

Hva skjedde med Oljefondet sitt krav om erstatning? Hvorfor gjør ikke myndighetene noe for å hjelpe norske Volkswagen-kunder? Volkswagen har hittil betalt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over – senest i Storbritannia i mai i år.

Jeg har stilt spørsmål, men ikke fått svar..

INNHOLDSFORTEGNELSE:

2022: Oljefondet blir hjørnesteinsinvestor i Porsche

I dagens aviser kan vi lese om hvordan Oljefondet, som er en av Volkswagens største eiere, nå går inn som én av fire hjørnesteinsinvestorer når Volkwagen tar Porsche på børs. Under har jeg sakset inn bilder til enkelte av artiklene (lenkene følger under bildene).

2016: Oljefondet saksøker Volkswagen

Da Volkswagens utslippsskandale, Dieselgate, ble kjent i 2016, var Oljefondet den fjerde største aksjonæren i Volkswagen … og blir de også en av de største eierne i Porsche. Det kan nesten virke som om Oljefondet ikke følger sine egne anbefalinger, for det er bare noen dager siden Oljefondets sjef, Nicolai Tangen sa følgende:

– Jeg tror at over de neste fem til ti årene, så vil du ikke tjene penger noe sted.

Oljefondsjef Nicolai Tangen til Nettavisen: https://www.nettavisen.no/okonomi/dette-er-oljefondsjefens-rad-til-folk-som-har-ekstra-penger/s/12-95-3424312641

Jeg skrev om dette på min egen blogg og som du vil se, er jeg ikke helt enig med Tangen: Den beste investeringen i dagens marked?

Det som i vår sammenheng er langt mer interessant, er at Oljefondet gikk til sak mot Volkswagen knyttet til selskapets feilaktige informasjon om utslipp fra deres dieselbiler.

https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/2016/saksoker-volkswagen/

Måneden før, i mai 2016, uttalte informasjonssjefen i Norges Bank følgende til Dagbladet:

– Jeg kan bekrefte at vi planlegger å ta del i et rettslig krav mot Volkswagen, som følge av de feilaktige opplysningene om utslipp.

Informasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, til Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/oljefondet-saksoker-volkswagen/60381850


På samme tid uttalte investeringsdirektøren i Norges Bank følgende til E24.

– Vi har fått råd fra våre advokater om at selskapets opptreden åpner for juridiske krav i henhold til tysk lov.

Investeringsdirektør Petter Johnsen i Norges Bank Investment Management til E24: https://e24.no/naeringsliv/i/l1x7b9/oljefondet-blir-med-paa-volkswagen-soeksmaal

Hva ble utfallet av søksmålet?

Jeg har selvsagt – gjennom de siste seks årene – ventet spent på informasjon om dette søksmålet. Norge var, gjennom Oljefondet, den fjerde største aksjonæren i Volkswagen og de gikk, sammen med flere andre storaksjonærer til sak. Norge, altså!

Men det kom aldri noe mer. I tillegg fikk jeg, da jeg tok tak i saken på vegne av norske forbrukere, nettopp myndighetene på nakken! Veldig merkelig.

For et par måneder siden kontaktet jeg Oljefondet, samt advokatfirmaet som den gang tok ut stevningen mot Volkswagen. Jeg har ikke mottatt noe svar fra noen av dem. Det er helt tyst. Det var altså noen oppslag om at de gikk til sak, men så var det ikke mer … før vi i dag får se at Oljefondet, altså Norge, blir en av de fire største aksjonærene i Porsche når Volkswagen nå tar selskapet på børs.

Det er liksom noe informasjon som mangler for perioden fra Oljefondet gikk til sak mot Volkswagen og frem til i dag. Det hadde vært flott om noen av våre gravende journalister kunne få seg til å stille seg selv dette spørsmålet, om det ikke er noe som mangler her. Deretter kunne de gjerne gjort den jobben som forventes av dem, nemlig å grave litt for å forsøke å kaste lys over det hele.

Kommentarfeltet

Den første av artiklene jeg kom over i morges, var hos E24. Det var artig å se kommentarfeltet:

Det er altså en hel del av oss som er klar over jukset og det at Volkswagen i etterkant av å ha blitt avslørt, til nå har brukt rundt 400 milliarder kroner på å betale bøter og erstatninger. Norge er et av landene for saken enda ikke er ferdig. Frem til saken er løst, kan man fremdeles slutte seg til klagesaken, som i skrivende stund teller i overkant av 3.000 deltakere (folk som eier eller har eid en av de 144.000 norske dieselbilene fra Audi, SEAT, Skoda, Porsche og Volkswagen som det var jukset med).

Hvorfor skal Oljefondet få erstatning, men ikke bileieren?

Det er noe som skurrer fra norsk side i denne saken. Greit, Oljefondet, som var en av Volkswagens fire største aksjonærer den gang, gikk til sak og krevde erstatning. Sammen med kundene, kan en vel anta at også de fleste aksjonærene var ført bak lyset. Om noen av aksjonærene skulle ha visst om jukset, burde det forventningsvis vært nettopp de største. Det at Oljefondet gikk til sak, tyder dermed på at de – selv om de var 4. største aksjonær – ikke visste om jukset. Som vist tidligere i dette innlegget, hadde fondet forhørt seg med sine advokater før de gikk til sak, samt at de også gikk til sak sammen med en gruppering av andre store aksjonærer.

Oljefondet var altså trygge på at det var grunn for å kreve erstatning. Alt dette er vel og bra, men hvorfor gjorde ikke norske myndigheter og norske interesseorganisasjoner noe for å bistå Volkswagen-kundene?

Ikke bare det at de ikke gjorde noe for å hjelpe … de gjorde en fiende av dem som forsøkte å gjøre noe med saken. Se bare her (eksemplene under er fra E24, Finansavisen, Forbrukerrådet, Motor, NRK, VG):

I og med at jeg var den eneste som gjorde noe med saken fra norsk side, er jeg selvsagt svært partisk – jeg utgjør faktisk den ene siden, mens myndighetene og mediene utgjør den andre. Jeg er imidlertid ikke helt alene – det er over 3.000 deltakere i klagesaken. Dette er 3.000 av de totalt 144.000 norske bileierne som har krav på erstatning. Advarslene over er vel god nok forklaring på hvorfor ikke flere er med og krever det de har rett på.

Men det blir veldig feil, at myndighetene skal kreve erstatning, mens skattebetaleren (som myndighetene jobber for og lønnes av) ikke skal få noe som helst.

EU mener vi skal ha erstatning

Norske myndigheter mener at norske forbrukere ikke har krav på erstatning. Det er ikke bare jeg som er uenig i dette. Det samme er tysk høyesterett og EU.

I en pressemelding av 28. september 2021 skriver Didier Reynders, som har tittelen Commissioner for Justice i EU-kommisjonen følgende:

Six years ago ‘Dieselgate’ broke. Up until now, not all consumers have been compensated. There have been court rulings exposing Volkswagen’s unfair treatment of consumers, and yet the car maker is not willing to work with consumer organisations to find appropriate solutions for consumers. As I wrote to the company last year, not only consumers residing in Germany, but all consumers need to be compensated.

Didier Reynders, Commissioner for Justice: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4921#5

Jeg viser til flere utsagn og brev fra Didier Reynolds i et tidligere innlegg her på Bilbloggen: Svar til Forbrukertilsynet.

Det at norske bileiere har rett på kompensasjon er altså ikke noe jeg har funnet på selv. Det kommer fra øverste hold i EU, samt at tysk høyesterett har bestemt at de som ble rammet har 10 år på seg for å rette krav.

Norske forbrukermyndigheter gjør ikke jobben sin i denne saken. De forsøker faktisk fremdeles den dag i dag å stanse mitt engasjement – bare se på de siste ukenes innlegg her på Bilbloggen.

Norske Volkswagen-kunder har selvsagt krav på erstatning og beklageligvis må de selv betale for å få jobben gjort. Heldigvis kan de slutte seg til en allerede stor gruppe, slik at de kommer temmelig rimelig ifra det. EU mener vi skal ha tilbakebetalt 15% av det bilen kostet da den var ny, så dette er en sak som i utgangspunktet burde være sant for samtlige 144.000 berørte.

Det er mulig å slutte seg til

Det er mulig å slutte seg til, vi brevveksler for tiden med Volkswagen og deres advokater (de bytter advokat fra tid til annen), samt at vi fremdeles forsøker å få norske forbrukermyndigheter til å bidra overfor eierne sine (skattebetalerne). Det samme gjelder NAF, men enn så lenge har ikke dette lyktes. Arbeidet fortsetter, gruppen av deltakere vokser seg stadig større … og en vakker dag er vi i mål og kan legge denne hersens saken bak oss.

TRYKK HER om du vil lese mer om klagesaken Dieselgate og eventuelt melde deg på.

Om du hadde en dieselbil, men av et annet merke, er du trolig rammet du også. Da kan du bli med i Dieselgate 2.0, som gjelder de andre merkene. TRYKK HER for å lese mer om Dieselgate 2.0.

One thought on “Oljefondet blir en av de største eierne av Porsche, men hva skjedde med søksmålet mot Volkswagen?

Leave a Reply

%d bloggers like this: