Bilen sto på verksted i 6 uker

Bilen sto på verksted i 6 uker på grunn av feil på motoren som var vanskelig og finne. Bilen var inne gang etter gang ved lamper som lyste og kraften som forsvant. Bilen er solgt og reparert. 

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: