Bilen ble vesentlig mindre miljøvennlig etter «oppdateringen»

  • Vesentlig økning i oljeforbruk. Gikk fra å etterfylle olje på serviceintervall til å måtte etterfylle mellom intervallene i tillegg.
  • Vesentlig økning i AdBlue forbruk. Dette er kjent feil hos Møller, som ga «klippekort» på 6 gratis etterfylling av AdBlue som følge av Dieselgate. Dette fikser ikke problemet, men er en erkjennelse fra Audi på en «dårligere» bil enn den man opprinnelig eide som følge av «oppdateringen».
  • Vesentlig tregere respons på gasspedal. Betydelig påvirkning på ytelse, spesielt ved igangsetting.
  • EGR-ventil ble også ødelagt og måtte skiftes.
  • Disse samlet kan jeg trygt si at bilen ble vesentlig mindre miljøvennlig etter «oppdateringen».

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: