Etter utbedring fikk jeg enormt moment ved ca 900 rmp

Etter utbedring fikk jeg enormt moment ved ca 900 rmp. Det var “farlig” å kjøre på tomgang i 1. gir, f eks bak en buss eller nære fotgjengerfelt. Bilen gjorde et hopp da jeg ga gass. Den hoppet fra 900 til 1200 rpm. Dette var ikke kontrollerbart. Jeg var redd for å kjøre i gang når jeg hadde noe foran meg. Visste aldri hvor langt bilen hoppet. 

Jeg klaget mange ganger, og til slutt fikk jeg medhold. Nå er momentet flyttet til ca 1700 til 2200 rpm. Dette er kontrollerbart og faktisk behagelig.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: