Motoren går ujevnt

Min Jetta ble utbedret som følge av avsløringene. Siden den gang har bilen stort sett fungert, men det som kan merkes er at motoren i perioder går ujevnt. Bilen har automatgir, og denne ujevnheten påvirker girskiftet. Det gir seg utslag i at skiftet blir hakkete i perioder, samt at innkobling av de ulike gir-innstillinger blir forskjellige fra det som har vært tiltenkt fra produsenten.

Vennlig hilsen
Morten Brahde Knutsen

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: