Problemer med stabiliteten i motoren

Kort tid utbedringen hadde jeg i flere måneder problemer med stabiliteten i motoren ved hastigheter mellom 60 og 80 km/t. Jeg opplevde at motoren rett og slett “falt ut” i et sekund  når den kom til en viss omdreining, ca. 2000 rpm.

Til slutt måtte den inn til reparasjon, og de sa at de hadde funnet en elektronisk komponent, en “sensor” som var defekt, hadde blitt skiftet ut. Etter dette virket det som om problemt var løst.

Med vennlig hilsen
Gunnar Søyland

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: