Bilen fusker stadig vekk

Bilen fusker stadig vekk. Det har den gjort helt siden utbedringen. Den har et overforbruk av diesel som følge av dette. De har hatt den inne på verksted flere ganger for disse tingene, men finner ingen feil.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: