Den fusket og døde flere ganger i etterkant av utbedringen

Den fusket og døde flere ganger i etterkant av utbedringen, har måttet skifte EGR ventil.

Leave a Reply

%d bloggers like this: