Den fusket og døde flere ganger i etterkant av utbedringen

Den fusket og døde flere ganger i etterkant av utbedringen, har måttet skifte EGR ventil.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: