Dieselforbruk

Jeg kjenner ikke til/husker ikke at det er utført noen utbedringer på min bil. Det må i så fall Harald Møller bekrefte. Men det jeg vet, er at dieselforbruket har vært godt over det som ble reklamert med da jeg kjøpte bilen. På langkjøring er forbruket rundt 5,0 pr 100.000 km, på småkjøring/bykjøring rundt 6,0. Ila bilens levetid blir det en kraftig merutgift.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: