Effekten (akselerasjonen) ble dårligere

Effekten (akselerasjonen) ble dårligere og drivstofforbruket økte.

Med vennlig hilsen
Kjell Sandnes

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: