EGR-ventil

Fekk oppdatert softvernet, etter oppmoding frå Volkswagen.

Etter det hadde eg berre problem med tett spjeld.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: