EGR-ventil, nødmodus og forbruk

Opplysninger om problemene jeg har opplevd:

  1. 03.07.2017. Fikk oppgradering/fixing oss Møller Bil Jessheim.
  2. Ca. 14 dager etter fixingen, første tur med campingvogn (tyngre belastning), går bilen i nød modus og motorlampe lyser. Dette skjer ifb. med familie ferietur til Sverige med planlagt første stopp Karlstad, da bilen går i nød modus ved Arvika etter ca. 135 km.
  3. Ringer Møller Bil og ber om assistanse ifb jeg mener er Møller Bil sin skyld etter fixingen, men de benekter dette og at jeg må ordne opp i dette selv.
  4. Får bilen til Skoda verksted i Karstad. Siden tidspunktet var i ferietiden, var det ikke mulig å få sett på bilen.
  5. For å fortsette ferieturen videre, måtte jeg hente leie bil privat i Norge bekostet av meg. Mister flere ferie dager pga ovennevnte.
  6. Skoda verkstedet Karstad, kjører diagnose test og påviser EGR system feil iht rapport jeg fikk. Men mens bilen blir stående en stund der etter testen går batteri tomt og når bilen startes igjen er motorlampe feilen borte. Bilen kjøres hjem uten campingvogn uten problemer. Testen måtte jeg bekoste (ca.2.500).
  7. Juli 2019. Bilen går normalt ut lastbelasting (campingvogn) fram til juli 2019, da for første gang etter ovennevnte hendelse drar med campingvogn. På samme måte før ut går, bilen i nød modus og jeg må få tak i privat leiebil i Norge da bilen står i Karstad Sverige. Etter å ha montert av batteri en stund og setter spenning igjen, er feilen borte og kan kjøres hjem.
  8. Bilen blir testet hos Møller Bil Jessheim aug. 2019. Bil har da gått km 75327. Det blir påvist ggf. feil på EGR som må skiftes med mere. Test kost kr. 900,-.
  9. 06.09.2019. Møller Bil Jessheim utreder feilen. Kostnad kr. 16.714,-. Da har jeg vært uten bilen i 2 måneder.
  10. Aug/Sept. 2022. Bilens motor lampe vises, og diagnose test på verksted viser feil i føler eksos system. Bestilt verksteds time tirs. 13.09.22 for videre sjekk. Bilen går ikke i nød modus. Km stand er ca. 96000.

Etter utbredelsen sept. 2019, bruker bilen mere drivstoff, ca 0,3- 0,4 l pr.mil, samt av og til starter kjølevifta selv om det er kjølig og ikke kjørt lang/hardt.

Disse hendelsene har ødelagt 2 ferie starter og bekymringer.

Kjøpte bilen ny hos Møller Bil Jessheim og er ikke vinter kjørt.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: