EGR-ventil og partikkelfilter

Jeg måtte skifte EGR ventilen etter utbedringen. Dette kostet kr 21.543,- fordi det er vanskelig å komme til. Jeg fikk videre problemer med partikkelfiltret, som ikke regenererte.

Med hilsen
Einar Nysted

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: