Feil på dyser og lugging ujevn gange

Feil på dyser og lugging ujevn gange.

Etter 1 uke. Møller ville ikke gjøre noe.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: