Jeg har skiftet ERG ventil to ganger

Gul motrlampe har kommet på flere ganger og bil gått i nødmodus.
Problemer med avgassen.
Jeg har skiftet ERG ventil to ganger med relativt kort mellomrom. Bilen har da gått i nødmodus.
Jeg også måttet skifte eksosspjeldet.

ERG ventil skiftet to ganger på Møller Bil. En gang på Orkanger og en gang på Tunga i Trondheim.

Jeg har hatt bilen fra den var ny og har den fortsatt.
Problemene startet etter at bilen var inne for å få fikset det de hadde jukset med.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: