Lugging i motor

Lugging i motor når tempraturen er rundt 15 °, dette skjer når motor har jevn gass å uten særlig motstand.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: