Motoren mistet trekk-kraften

Jeg opplevde til stadighet at motoren mistet trekk-kraften. Dette ble utbedret på VW-verksted og det ble samtidig opplyst at de skulle foreta oppgradering av datasystemet. Jeg har ikke greie på bil og vet ikke hva som ble gjort. Jeg har ikke gjemt på kvitteringer,  men husker at selve reparasjonen kostet om lag 18.000 kroner.

Det ble senere mye tull med motoren, bl a lekkasje på dieselpumpa, så jeg ble lei hele bilen og byttet den inn i annet merke.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: