Partikkelfilter

Bilen måtte på verksted i juli 2021. Vet ikke om det relaterte seg til fixingen. Det som hendte, var at bilen stoppet under kjøring. Prøvde å starte, men det gikk ikke. Vanskelig å finne det ut ved å se på fakturatekst synes jeg. Det står bl. a . :”Gfs/guidet funksjon”,  “Kjøler for avgasstilbakeføring”, “Partikkelfilter”.

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: