Tør ikke bruke bilen til lengre kjøring

Kjøpte min VW i 2015. Hatt motorproblemer (som førte til at jeg plutselig begynte å miste fart) med påfølgende dyseskifte x 3 etter fixen. Fikk dekket av garantien x 2, siste gang jeg måtte bytte dyse betalte jeg en egenandel på kr 4.000,-, forsikringsselskapet tok resten. Dette fører til at jeg ikke tør bruke bilen til lengre kjøring, om jeg skal rekke et fly f. eks.

Har fått kontaktinfo. til Veihjelpen med opplysning om at det er egenandel også der.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: