Bilen er lat

Dårlig effekt (akselerasjonen). Bilen er lat.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: