Bilen gikk i nødmodus flere ganger

Bilen gikk i nødmodus flere ganger, en tur hamar Oslo måtte vi stoppe minst 5 ganger for å få den i gang igjen. Feilen ble rettet etter dette.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: