Partikkelfilter og startproblemer

Partikkelfilter sotet, etter rensing viste det feilmelding på feilmelding ang partikkelfilter.
Bilen var vanskelig å starte, visste aldri om jeg fikk start på bilen.

Anonym

Leave a Reply

%d bloggers like this: