Partikkelfilter og startproblemer

Partikkelfilter sotet, etter rensing viste det feilmelding på feilmelding ang partikkelfilter.
Bilen var vanskelig å starte, visste aldri om jeg fikk start på bilen.

Anonym

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: