Rykking, startproblemer og motorytelse

Rykking ved igangkjøring og problemer med starting. Den yter også dårligere enn før.

Hilsen
Hilde

Published by Dag Rune Flaaten

For mer om meg: https://dagruneflaaten.com.

Leave a Reply

%d bloggers like this: